2014 – 2015 Toimintakertomus

Toimintakertomus – Lopullinen
pe 5.2.2016 20.04.37 +0200

Inkeri Klubi ry – Клуб Ингрия

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuosilta 2014 ja 2015.

Yhdistys

Perustimme Inkeri Klubi ry:n 12.01.2014. Kaupparekisteristä ostettiin virallinen rekisteröinti käyttäen valmiita mallisään­töjä. Hinta 85 euroa. Yhdistys merkittiin rekisteriin kahdessa viikossa. Toimintamalli kopioitiin aikaisemman yhdistystoiminnan kokemuksiin pohjautuen. Käytämme yhdistyksen nimeä muodossa: Inkeri Klubi ry – Клуб Ингрия. Toimintamme on kaksikielistä: suomi ja venäjä, jatkossa myös komin kieli.

Imatran kaupungilta varasimme säännöllisen kokoontumisajan ja laitoimme paikalliseen lehteen ilmoituksen en­simmäisestä kokoontumisesta. Ensimmäiseen kokoukseen tuli kahdeksan henkilöä. Imatran kirjas­tossa järjestimme ensimmäisen Inkeriläisen illan. Aiheesta kertoi paikallislehti ja paikalle tulikin jo kolmekymmentä kuulijaa.

Yhdistysrekisteriin Inkeri Klubi ry merkittiin 20.01.2014. Kotipaikka on Imatra. Tässä linkki Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen. Ja tässä linkki Patentti- ja rekisterihallituksen tietoihin yhdistyksestä.

Hallitus

Hallitukseen kuuluvat Viola Heistonen, Pirkko Leskinen ja Veikko Kukkonen.

Jäsenyydet

Olemme jäsenenä ОСОРС -yhdistyksessä. Onko siitä mitään käytännön hyötyä Klubin kannalta katsottuna? Emme tiedä. Mutta jäsenmaksuakaan ei sinne mene, joten ... Yhden Inkeri-aiheisen esitelmän pidimme yhdistyksen kokouksessa.

Faro'n kokouksessa kävimme kaksi kertaa. Joulujuhla 2013, ja toinen, jota emme muista. Jäseneksi emme ole liittyneet.

Jäsenet

Maksaneita jäseniä on yhdistyksellä 18 henkilöä. Sen lisäksi on sunnilleen saman verran henkilöitä, jotka ovat osallistuneet toimintaan mukaan.

Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja on se peritty maksupäivästä vuodeksi eteenpäin. (Ei siis kalenterivuodelta.)

Toiminta

Julkisuuteen näkyvä toiminta on ollut

 • viikottaiset kokoontumiset Sinisellä talolla (Imatran kaupungin veteraanitalo rautatieaseman vieressä),

 • Inkeriläiset illat,

 • musikaaliset esitykset ja eri tapahtumiin osallistumiset,

 • näyttelyt.

Säännölliset kokoontumiset

Kokoukset ovat olleet avoimia niin jäsenille kuin ei-jäsenillekin. Keskenämme olemme kokoontuneet pääasiassa Sinisellä talolla

Aiheina ovat olleet muistelukset, laulut, yhteinen teehetki ja iloinen yhdessä olo.

Sinisellä talolla on kokoonnuttu

Inkeriläinen ilta

Inkeriläinen ilta on sarja luentoja; näissä myös keskustellaan henkilökohtaisista kokemuksista. Yleisöesitelmille kan­nattaa antaa yksi pääteema kullekin. Syntyvästä keskustelusta voi poimia uusia teemoja jatkoesitel­mien aiheiksi. Inkeriläisyys itsessään on niin suppea aihe, että yhtymäkohtia muihin harrastuspiirei­hin on hyvä ottaa tilaisuuksien aiheeksi. Teemana voi olla esimerkiksi: Missä on Inkeri?; Keitä ovat inkeriläiset?; Inkeriläisten sukujuuret.; Inkerin kansallispuvut. Jne.

Jokainen aihe itsesään tarjoaa esitelmän pitäjälle mielenkiintoisia hetkiä inkeriläisyyden tutkimises­sa sekä tiedon ja ymmärryksen syventämisessä. Miksipä sitten ei myös jakaisi tuota tietämystä muidenkin asiasta kiinnostuneiden kesken ja laa­jentaisi Inkerin ja inkeriläisyyden tuntemusta.

Näiden keskustelutapahtumien huipentuma oli Imatran kaupungintalolla järjestetty seminaari, johon osallis­tui esiintyjiä mm. Pietarista, Petroskoista ja Helsingistä; Wladimir Kokko Pietarin Inkerin Liitosta ja Alina-Sinikka Salonen Inkeri-Liitosta, tunnetuimmat mainitaksemme.

Inkeriläisiä iltoja on pidetty

Esiintymiset ja osallistumiset muiden järjestämissä tapahtumissa

Näyttelyt

Saimme Inkeristä kertovan näyttelyn esille Imatran pääkirjastoon. Siinä kerroimme Inkerin histo­riasta, väestösiirroista ja omakohtaisista kokemuksista inkeriläisenä. Näyttelyn aikana järjestimme ensimmäisen Inkeriläisen illan. Yhdistämällä näyttely ja esitelmä ajallisesti toisiinsa, voi saada enemmän huomiota asialle. Hyvin tärkeää on saada paikallinen lehti kirjoittamaan aiheesta.

Kun näyttelyn aineisto oli nyt koottu, emme jättäneet sitä nurkkaan pölyttymään vaan olemme siir­tänet sitä paikasta toiseen. Samalla aineisto on karttunut. Lisää näyttelyaineistoa saimme lainaksi Pietarin Inkerin liitolta. Ja miksipä emme itsekin olisi valmiit lainaamaan omaa aineistoamme mui­den järjestämiin näyttelyihin. Näyttely koostuu useista noin metrin korkeista kartongeista, joilla on kuvia ja tekstiä aihepiireittäin luokiteltuna. Niistä valitsemme näyttelytilan mukaan sopivan määrän tauluja esille pantavaksi.

Vuoden 2014 aikana näyttely on ollut esillä viidessä paikassa. Koko kesän se oli Imatralaisessa tu­ristikohteessa “Karjalainen kotitalo Hiljan piha”. Siellä olimme kertomassa näyttelystä ja inkeriläi­syydestä lähes päivittäin. Erityisen kiinnostuneita olivat venäläiset turistit. Monet heistä eivät olleet kuulleetkaan Inkerinmaasta vaikka ovat koko elämänsä siellä asuneet!

Näyttely on ollut esillä ainakin

Talous

Yhdistyksen vuotuinen budjetti on noin 600 euroa. Tulot muodostuvat kolmesta lähteestä: jä­senmaksut, kahvikassa ja Viola Heistonen. Jokainen kuitti on julkaistu netissä. Eli kolmannes talou­desta lepää perustajan hartioilla. Kannattaa olla avoimesti käsi ojossa, kun järjestää yhdistyksen ko­kouksia tai yleisötilaisuuksia. Vaikka tuotteita ei varsinaisesti hinnoittele, vierailijat kyllä ymmärtävät, ettei toiminta ilmaista ole.

Sen lisäksi, että Venäjä ja Inkeri on monen syntymäpaikka, on se meille Imatralaisille myös fyysi­sesti lähellä. Yhdistyksen rekvisiitan ostamme mahdollisuuksien mukaan Venäjältä, jossa esimerkiksi pie­nen Inkerin lipun hinta on noin kymmenes osa Suomen hinnasta. Haluaisimme myydä näitä lippuja edelleen, että inkeriläisyys tulisi tunnetuksi. Myös paraatilippuja löytyy varastosta. Kysykää sähkö­postilla!

Tilinpäätös

Tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätökset vuosilta 2014 ja 2015 ovat heti tämän sanallisen toimintakertomuksen jälkeen.

Tilintarkastus

Yhdistykselle ei ole valittu tilintarkastajaa eikä hallinnon tarkastajaa, joten näiden kertomuksiakaan ei siis ole.

Kaikki kuitit ja tiliotteet on julkaistu netissä. Näistä tositteista on peitetty joitakin tunnistetietoja. Esimerkiksi henkilöiden nimet.

Jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan tileihin siinä laajuudessa kuin asia tilintarkastajalle tai hallinnon tarkastajallekin kuuluisi. On kuitenkin suostuttava pitämään salaisuuksia saman vastuun mukaisesti kuin mikä tilintarkastajallakin on.

Tulevaisuuden visioita

Nettiseminaari

Imatran kaupunki saa vuoden 2015 keväällä käyttönsä sähköisen neuvottelujärjestelmän valtuusto­saliin. Meillä olisi mahdollisuus osallistua laitteiston testaamiseen. Haluaisimme järjestää inkeriläis­ten maailmanlaajuisen tapaamisen, johon osallistutaan sähköisesti. Jos tiedätte ulkomailla olevia in­keriläisiä ja inkeriläisten yhdistyksiä, niin laittakaa sanaa kiertämään ja yhteystietoja Klubin sähkö­postiin.

Osallistujien lukumäärä on rajaton, mutta esiintyjien määrä riippuu käytettävissä olevasta ajasta. Ai­nakin tarvitsisimme simultaanitulkkeja, että yleisö voisi kukin seurata tapahtumaa omalla kielellään. Esiintyjät sijaitsevat kukin valitsemallaan paikkakunnalla videoyhteyden päässä.

Virtuaaliset kokoontumiset ja seminaarit voisivat olla tulevaisuuden toimintamuoto. Tällöin matkat ja valtioiden rajat eivät ole esteenä. Inkeriläisyydestä kiinnostuneita kyllä maailmanlaajuisesti laskien löytyy.

Kesänäyttelyjen laajentaminen

Hiljan pihan kesänäyttelyä voisi laajentaa siten, että sinne osallistuisivat inkeriläisten lisäksi muutkin pienryhmät, erityisesti suomensukuiset: Vienan karjalaiset, Komilaiset, Vatjalaiset, ja niin edelleen. Pelkkä Suomen-karjalaisuus ei löydä isoa yleisöä.

Erityisen myönteisiä kokemuksia oli pietarilaisen koululaisryhmän poikkeamisesta Hiljan pihalle. Tällaisia ryhmiä kulkee Imatran kautta kymmeniä joka vuosi. Jos näitä saisi poikkeamaan kesänäyttelyyn, olisi ilo molemminpuolinen.

Kustannustoiminta

Ehkä joskus tulevaisuudessa voisi julkaista kerättyä aineistoa kirjallisessa muodossa. Hintakaan ei ole este, kun "Books On Demand" -palvelut lisääntyvät. Yhtenä esimerkkinä http://www.bod.fi. Näitä palveluja löytyy pilvin pimein. Kirjan julkaisemisen hinta on alkaen ilmainen ja siitä ylöspäin. Itse kirja on ostajalle maksullinen.

Nykyinen arvoympäristö

Nuorison puuttuminen toiminnasta on kuvaavaa inkeriläis -yhdistyksille. Sama koskee myös muita etnisiä vähemmistöjä. Toiminnasta ovat kiinnostuneet lähinnä ne, jotka ovat itse kokeneet inkeriläisyyden ja seuraavassa sukupolvesa heidän lapsensa. Kiinnostus inkeriläisyyteen herää samoihin aikoihin, kuin yleensäkin kiinnostus omien juurien löytämiseen. Usein se tapahtuu sukututkimuksen muodossa.

Nuoriso

Vanhat ämmät ja ukot eivät nuoria kiinnosta, niin kuin he eivät meitäkään kiinnostaneet, kun olimme itse nuoria.

Inkeriläisyyden saamine nuorten tietoisuuteen tarvitsee jotain ennen kuulumatonta (ideaa) yhdistettynä jo tuttuihin ympäristöihin, peleihin, facebookiin ynnä muuhun sellaiseen. Tässä yksi idea:

Kuinka saisi jonkun pelifirman kiinnostumaan Inkeristä? Meillä on tarjottavana pelimaailma, joka on oikeasti ollut olemassa. Sillä on ollut oma maa, lippu, vaakuna, itsenäisyys, sotia, monta suku­polvea hallitsijoita, oma kansa ja paljon muita elementtejä, jotka hyvin pärjäävät videopelien vir­tuaalimaailmoille. Itkua ja surua, toivoa ja rakkautta. Inkerin ympärille rakennettu pelimaailma toisi inkeriläisyyden nuoren sukupolven tietoisuuteen. – Kunpa joku tekisi miljardibisneksen inkeriläi­syyden ympärille!

Leningradski Oblast

Entäpä Pietarin alueen asukkaat. – Nyky-Inkerin asujaimisto! – Monet heistä eivät ole kuulleetkaan Inkerinmaasta, vaikka itse siel­lä ovat ikänsä asuneet! Olisiko aika herätä ja muuttaa Leningradski Oblast’in nimi Inkerinmaaksi!

Entä Venäjän nykyhallinto? Pitäisikö meidän pyrkiä vaikuttamaan siihen? Onhan Inkerinmaa nyt heidän voimankäytön kohteena. Osaavatko he pitää hyvää huolta Inkerinmaasta? – Jokainen hallinto aina koostuu yksilöistä omine arvoineen ja käsityksineen hyvästä ja pahasta.

Internet

http://inkeri-klubi.radioviola.net/
ja
Inkeri.Klubi@gmail.com

Kuvat

Kuvat löytyvät Picasaweb -nettikansiosta.

Tässä toimintakertomuksessa on samakin tapahtuma linkitetty useaan kertaan, koska yhdestä tapahtumasta voi olla linkkejä useaan eri paikkaan.

Videot

Videot löytyvät sekä

Julkaiseminen

Tämä vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistaan osoitteessa

Digitaalisesti allekirjoitetun ja aikaleimatun version

 • SHA1-sormenjälki =
  13:E2:A0:10:93:A3:B7:8D:A5:E4:DA:0D:9C:14:A5:68:40:FF:E8:1F
 • Sähköpostiosoite =
  inkeri.klubi@protonmail.ch
 • SerialNumber =
  11A0A8
  11:A0:A8
 • Voimassaolo päättyy =
  ti 12. heinäkuuta 2016 14.25.23 GMT

Sertifikaatti on hankittu http://www.cacert.org/ 'sta ja on ilmainen. Yhdistyksellä ei ole varoja kalliisiin sertifikaatteihin. Tästä syystä Adobe Acrobat saattaa huomauttaa "epäluotettavasta sertifikaatista", mutta jos "SerialNumber" ja varsinkin sormenjälki on oikea, on varmasti dokumenttikin alkuperäinen.

Allekirjoitukset

Sunnuntaina 7. päivänä helmikuuta, Luojan vuonna 2016

Viola Heistonen

Veikko Kukkonen

Jumala siunatkoon
Inkeri Klubin taivalta tästä eteen päin ja
varjelkoon
kaikkia sen jäseniä.

Comments