Talomerkit

Talomerkit

(Pietari)

TALOMERKIT

Ennen vanhaan Inkerinmaalla käytössä oli talomerkkejä, niillä merkittiin esimerkiksi puutavaraa tai karjaa. Joka suvulla oli oma talomerkkinsä, niiden siirtyessään esineestä toiseen säilyivät myös kansankulttuurin perinteet.

Vuonna 2009 Inkerin Liiton Pietarin osaston nuorten aloitteesta kansanmusiikin harrastajat ovat perustaneet Talomerkit-nimisen perinneyhtyeen. Jokaista voi sanoa solistiksi tässä ryhmässä, jokainen esiintyjä antaa oman sävynsä yhtyeen soinnulle. Talomerkit esittävät

 • Inkerinmaan perinteisiä inkerinsuomalaisia,
 • inkeroisia ja
 • vatjalaisia

kansanlauluja ja tanhuja. Erikoishuomio kiinnitetään röntysköihin, inkerinsuomalaisten kansanmusiikin lajiin, jossa tanssitaan (inkerin murteella tantsitaan) ja lauletaan kerrallaan.

Nuori yhtye on voittanut kaksi alueellista kansanmusiikkikilpailua, se on ehtinyt esiintyä useissa mm. kansainvälisissä perinnekulttuurifestivaaleissa, käydä konsertoimassa Virossa ja Suomessa. Inkerinsuomalaisten ja muiden Inkerinmaan vähälukuisten suomalais- ugrilaisten kansojen kansankulttuurin tutuksi tekemistä Talomerkit pitävät päätehtävänään.

В старину в Ингерманландии существовали родовые знаки — штыки, которыми помечались предметы быта. Каждый род имел свои собственные традиции и, вместе с тем, хранил обычаи всего народа.

В 2009 году при Санкт-Петербургском отделении добровольного общества ингерманландских финнов «1п1<ег1п Ыйпо» командой инициативной молодежи была основана фольк-группа «Та1отег1<йс». Каждый участник коллектива, обладая яркой индивидуальностью, вносит свой колорит в творческий облик ансамбля. Репертуар коллектива составляют традиЦионные обрядовые песни и танцы Ингерманландии, занистные‘ исследователями Х1Х—ХХ вв., а также современные обработки мУзыкальнотпоэтического фольклора Ингерманландских финнов, иЖор и води. «Та1ошет1ё’с» уделяет особое “витамание ' --УНИКЗЛЬНЫЙ‚ жанру народной, музыки, вкотором исполнителимопти чейновремехшо. "

Молодой ансамбль неоднократно становился победителем региональных и международных конкурсов, участвовал в различНых фестивалях в России, Эстонии и Финляндии. Благодаря «Та1отегкн» музыкальная культура коренных народов Ленинградской области становится ближе и понятнее как проживающим на этой земле, так и всем, кто интересуется финно-угорским фольклором!

Yhtyeen Jäsenet
Участники коллектива

 • Tanja Björn
 • Irina Demidova, johtaja
 • Gennadiy Eljas
 • Dmitri Harakka
 • Kirill (Kira) Ivantsov
 • Aina Jaakkola
 • Vetka Lappalainen
 • Eugen Rikken

Levyn Kappaleet

 1. «POLKKA» (Nurvusi ja Ropsu)
 2. «TANTSIKAAHAN TYÖ TASASET» (Toksova)
 3. «HEILANI LAITTOI KIRJAN MIULLE» (Kellon Oravankylä)
 4. «NYT MIE LAULAN SITÄ NUOTTII» (Lempaala)
 5. «VIRNU POLKKA» (Narvusi ja Risumäki)
 6. «ISO ILO ALKAA, KO NUORI VÄKI TANSSII» (Keltto)
 7. «VIIPURIN VIHTORI» (Walter Rae)
 8. «LIILEE JA LAILEE», röntyskä (Toksova)
 9. «PIIRILEIKKII ALOTTAISSA» (Kelton Tokkari)
 10. «TSIZIK» (Narvusi ja Risumäki)
 11. «KUN MINÄ KIRPUN KIINNI SAISIN» (Miikkulainen)
 12. «MÄNIN MINÄ KERRAN MARKKINOILLE» (Suomi Inkeri
 13. «NYT ON TYTÖT YKSIN» (Spankkovan Sornova)
 14. «PANIN PAITAINI PAJULLE» (Skuoritsan Taaitsa)
 15. «KAKUNASSI SIEVÄ LEIKKI» (Toksova)
 16. «RALI ALI», röntyskä (Toksovan Rappula)

Linkkejä Alkuperäisteksteihin

 1. Polkka
 2. Tantsikaahan Työ Tasaset
 3. Heilani Laittoi Kirjan Miulle
 4. Nyt Mie Laulan Sitä Nuottii
 5. Virnu Polkka
 6. Iso Ilo Alkaa, Ko Nuori Väki Tanssii
 7. Viipurin Vihtori
 8. Liilee Ja Lailee
 9. Piirileikkii Alottaissa
 10. Tsizik
 11. Kun Minä Kirpun Kiinni Saisin
 12. Mänin Minä Kerran Markkinoille
 13. Nyt On Tytöt Yksin
 14. Panin Paitaini Pajulle
 15. Maaliman Kakunaassii
 16. RALI ALI

Paikkakunnallinen Sulhasvirsi.

Inkerin paikkakuntia:

Kun mie naimanna ruvennen,
Ensin ajan Inkerelle,
Tuulottelen Tuutarihen,
Kopiasti Koprinahen,
Viileten Venjuojelle,
Sit vast liuvun Liissilähen.

Comments