060 Muuttoliike Suomesta /Переселенцы из Финляндии

Siis, Inkerin suomalainen väestö syntyi siirtolaismuuttona Suomesta Ruotsin valloittamille alueille. 1600-luvun alussa.

Suomalaiset siirtolaiset tulivat kahdelta alueelta: osa heistä kotoisiin Karjalan kannaksella asuneesta äyrämöisten etnisestä ryhmästä, ja osa kuului savakkoihin, jotka olivat kotoisin Savosta. Ajan myötä ryhmien väliset erot hävisivät ja alueelle muodostui yhtenäinen inkerinsuomalainen väestö (inkeriläiset), joka kasvoi ja uudistui Suomesta saapuneiden maahanmuuttajien ansiosta.


Переселенцs в 1600-годах, о которых рассказывалось в предыдущем тексте вышли из двух восточных периферийных регионов тогдашней Швеции.

Справа на карте обозначены стрелкой откуда началось спонтанное переселение финнов на территории захваченные Швецией.


Comments