140 Takaisiin Neuvostoliittoon/ Обратно в СССР

Sodan päättyessä v. 1944 Neuvostoliitto vaati inkeriläisten palauttamista ja Suomi palauttikin heitä 56'000. Tämä väestö vietiin syvälle sisämaahan. Epäluotettavat teloitettiin.


Война для Финлянгдии в 1944 году и Советский Союз потребовал обратно Ингерманландцев. И Финляндия вернула 56 000 человек.  Их увезли в глубину России. Ненадёжных казнили.

Perustuiko inkeriläisten palautus Neuvostoliittoon petokseelle?

Miten kävi pakkosiirretyille inkeriläisille Suomessa vuosina 1941-1945?
http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/36985-perustuiko-inkerilaisten-palautus-neuvostoliittoon-petokselle


http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/36375-miten-kavi-pakkosiirretyille-inkerilaisille-suomessa-vuosina-1941-1945
Comments