130 Siirto Suomeen / Переселение в Финляндию

Toisen maailmansodan aikana Saksan valloitettua Inkerinmaan 63'000 inkerinsuomalaista siirrettiin Suomeen työvoimaksi.

Siirto tapahtui keväällä 1942 saksalaiset veivät inkeriläisiä Virossa sijaitsevan keskitysleiri Kloogan kautta, jossa epäinhimillisissä oloissa pidettiin vankeja. Se oli tyypillinen keskitysleiri, jossa vankeja kuoli joka päivä teloitukseen, kidutukseen ja nälkään. Siirto Suomeen tapahtui laivoilla.

Suurin osa siirretyistä oli naisia 28'000 ja lapsia 22'000. Väestön siirtoa perusteltiin vielä veljeskansaideologialla. Inkeriläiset maahanmuuttajat työllistyivät tuolloin kohtuullisesti ja osallistuivat Suomen kotirintaman ylläpitoon.


Во время Второй мировой войны c окупированныå немецкими войсками территорий было вывезено в Финляндию 63 000 финнов как рабочую силу.

Переправка В Финляндию началась весной  1942 через концагерь Клоога в Эстонии, где были нечеловеческие условия как и в других  концлагерях. Заключенные  умирали каждый день от пыток, голода и выстрелов охранников.  Передача в Финляндию состоялась морским путём на кораблях.

Большинство из них были женщин 28 000 и детей 22'000. Перемещение основывалось также на гуманитарной основе. Большинство было трудоустроено неплохо в Финляндии и помогали в тыловом фронте.

kartta minne vietiin

Comments