120 Pakkokollektivisointi ja Stalinin terrori / Коллективизация и сталинский террор

Pakkokollektivisoinnin ja Stalinin terrorin aikana vuosina 1929-1937 noin 45'000 inkeriläisiä karkotettiin kotiseudultaan eri puolille Neuvostoliittoa ja 13'000 teloitettiin. Lisäksi vuonna 1942 noin 30'000 evakuoitiin rajavyöhykkeeltä muualle Neuvostoliiton alueelle, esimerkiksi Uralille, Siperiaan ja Kazakstaniin.


Во время коллективизации и сталинского террора в годы 1929-1937 около 45 000 ингерманландцев были высланы с родных мест в разные отдалённые районы Советского Союза. Примерно 13 000 из них были казнены.

В добавок в 1942 году были эвакуированы примерно 30 000 с приграничных районов в другие регионы как например Урал, Сибирь, Казахстан.

Pakkosiirrot 1929-1937Comments