110 Bolshevikkien vallankumous/Революция большевиков

Sivistysoloissa tapahtuneet uudistukset olivat pysähtyneet bolshevikkivallankumoukseen syksyllä 1917. Tuhansia inkeriläisiä pakeni Suomeen, koko keskeisin sivistyneistö.

Lokakuun vallankumouksen jälkeisenä aikana inkerinsuomalaiset kulttuurilaitokset pystyivät toimimaan vielä jonkun aikaa ja kouluissa opetettiin suomen kielellä. Kuitenkin jo 1920-luvun lopussa alkoivat hyökkäykset kirkkoa vastaan sekä suomen kielen vainoaminen.

Vuonna 1937 suomen kieli kiellettiin "nationalisti-vastavallankumouksellisten" kielenä, suomenkielisten lehtien, jotka alkoivat ilmestyä jo vuonna 1870, julkaiseminen lopetettiin ja kirjoja poltettiin.


Развитие культуры и просвещения остановилось в связи с революцией большевиеов в 1917 году. Тысячи сбежали в Финляндию, почти вся просвещённая прослойка финского населения.

После Октябрьской революции культурные учреждения финнов - Ингрии могли ещё некоторое время продолжать свою работу, в школах ещё велось обучение на финском языке. Однаео в конце 20-х годов началлись наступлене на церковь и гонения на финский язык.

В 1937 году финский , как язык "националистов-контрреволюционеров", был запрещён, издание газет на финском языке, которые издавались с года 1870, было прекращено, книги сожжены.


Comments