100 Inkerin hymni/ Гимн Ингрии

Nouse, Inkeri!

Nouse, Inkeri, ja herää työhön,
aamun koi jo sulle heijastaa.

  Valoa jo elämäsi yöhön
  leviää, oi armas synnyinmaa.

Väikkyen jo aamun sätehissä
toivo herää lastes sydämissä.

  Nouse, Inkeri, jo loppuu yo,
  nouse, nouse, sun hetkes lyö.

Kerran kaikuu vielä kaunis soitto
kautta kallihimman synnyinmaan,

  valon, vapauden ompi voitto,
  riemuiten käy kansa laulamaan.

Kuullen kutsumusta mielin innoin
kaikuaapi silloin täysin rinnoin:

  Nouse, Inkeri, sun laulus soi,
  nouse, päiväks jo vaihtuu koi.


Mooses Putro.

Inkerin kansallishymni Nouse Inkeri on peräisin Mooses Putron kynästä, samoin myös sanat sen ensimmäisen säkeistöön.
Inkerin musiikkielämän suuri nimi.
Syntyi Tuutarissa 1848. Hän valmistui Kolppanan seminaarista opettajaksi ja toimi opettajan työn ohella myös urkurina ja kuoronjohtajana Pyhän Marian kirkossa Pietarissa vuodesta 1872 kuolemaansa saakka. Mooses Putro katosi jäljettömiin Pietarissa vuonna 1919.

Мооcес Путро.

Гимн Ингрии музыка и  первое четверостишие
принадлежит Мооcес Путро. Громкое имя музыкальной жизни Ингрии.
Родился в Туутари в 1848 году. Окончил Колпанскую учительскую семинарию. Учитель музыки, органист, руководитель хора
в  церкви Святой Марии в Санкт-Петербурге с 1872 до его смерти. Мооcес  Putro бесследно исчез в Санкт-Петербурге 1919году.


Comments