080 Inkerin kansan valistuskausi / Расцвет просвещения

Vuonna 1863 maaorjuuden lakkauttamisen aikoihin syntyi kirkon toimesta Kolppanan opettajaseminaari, mikä ratkaisevalla tavalla vaikutti koko suomalaisen Inkerin kouluelämään ja kansanvalistukseen yleensäkin. Seminaarin tarkoituksena oli lukkarien ja opettajien valmistaminen Inkerinmaan evankelis-luterilaisia kirkkokouluja varten. Opetuskielenä oli vuoteen 1891 suomen kieli, sittemmin venäjä. Useimmat seminaarin suorittaneet siirtyivät toimimaan koulunopettajina. Seminaari ei ainoastaan kouluttanut opettajia suomalaisia alakouluja varten, vaan sivistyneiden pedagogien ansiosta siitä tuli Inkerin maan kulttuurin kukoistuksen ja henkisen elämän keskus.

Vuonna 1880 Inkerin maalla toimi jo 38 suomalaista koulua. Koulun yhteydessä toimi lausuntakerhoja, laulukuoroja ja orkestereita ja kouluilla järjestettiin laulujuhlia. Painettiin suomenkielisiä sanomalehtiä.
Kansallisen itsetunnon syvenemiseen myötä syntyi eri kulttuurialojen luojia ja harrastajia.


Раскрепощение в России в 1863 году сыграло положительную роль в культуре и образовании народа Ингрии. По инициативе церкви Ингрии была открыта в Колпанах учительская семинария, которая готовила прежде всего учителей для церковных школ а также дьяконов. В 1880 году в Ингрии было 38 финских школ, при которых были кружки пения, стихосложения и оркестра, организовывались праздники песен. Издавались журналы на финском языке. Из среды народа выдвинулись увлечённые работники культуры.

Kolppanan seminaari
Колпанская семинария. 1910-е гг.
Comments