070 Venäjän alla / Под российским подданством

Suuressa Pohjan sodassa (1700-1721) Venäjä valloitti Inkerin maan takaisin. Suomalaisten kylien keskelle nousi vuonna 1703 Pietari suuren perustama Venäjän uusi pääkaupunki Pietari, jonka ale jäi kymmeniä inkeriläisten kyliä ja rakentamassa kaupunkia olivat tietenkin inkeriläiset vaikeissa olosuhteissa (suoperäinen maa, metsät, joen tulvat, kulkutaudit...), joten voimme sanoa, että Pietari on rakennettu inkeriläisten luiden päälle. Inkerin maasta tuli osa Pietarin lääniä. Nykyään se on Leningradin aluetta.


В Большой Северной войне (1700-1721) Россия захватила обратно территорию Ингрии. Пётр I основал Санкт-Петербург новую столицу Россию. Под строительством остались десятки деревень финнов Ингрии. Строительство велось в тяжёлых условиях. Непроходимые леса, болота, наводнения, эпидемии уносили сотни тысяч жизней. Можем сказать, что город построен на костях финнов-ингерманландцев. Территория вокруг города стала называться Петербургской областью, ныне Ленинградская.

Pietari

Comments