040 Inkerin alkuperäiskansa / Коренное население

Alueen väestö oli alkuperältään suomalais-ugrilaista kansaa. Vatjalaiset (mainittu aikakirjoissa jo v. 1060) ja Inkeroiset (v. 1228), suomeksi myös inkerikot, yhdessä muodostivat Inkerin maan suomalais-ugrilaisen alkuperäisväestön.

Kun Ruotsin viranomaiset 1600-luvun alussa houkuttelivat asukkaita valloittamalleen raja-alueelle turvaamaan valtakunnan etuja, tapahtui tälle viljavista maistaan tunnetulle alueelle myös spontaania muuttoliikettä Ruotsin itäisistä provinsseista, erityisesti Savosta (savakko) ja Karjalan kannakselta (äyrämöiset).

Siis, inkeriläiset eivät ole Inkerin alkuperäisasukkaita vaan 1600–1700 -luvulla Venäjälle muuttaneiden suomalaisten jälkeläisiä. Useat heistä onnistuivat sälyttämään suomen kielen, suomalaisen identiteetin ja luterilaisen uskonnon vieraassa maassa. Inkerin suomalaisia oli enimmillään noin 150'000. Vuonna 1695 väestöstä oli 74 prosenttia suomalaisia.


Первоначальное население этого региона были угро-финские племена vatjalaiset-водь и inkeroiset-ингрийцы. 1600- году в Ингрию переселились на опустошённые земли с Карельского перешейка яурямёйсет - (äyrämöiset) и из Саво савакот- (savakko). Спонтанное переселение было настолько активным, что 1695 году 74 процента населения были финны. Таким образом финны Ингрии являются потомками выше указанных переселенцев а не первоначальное.


Comments