030 Ruotsin vallan aika/ Время шведского владычества

Inkerin maan alueen suotuisan strategisen sijainnin vuoksi monet valtiot, erityisesti Venäjä ja Ruotsi ovat pyrkineet saamaan alueen itselleen. Lähes joka vuosisadalla vuoroin ruotsalaiset, vuoroin venäläiset sotajoukot tekivät hävitysretkiä Inkerin maalle tuhoten siellä asuvaa kansaa.

1600-luvun alussa Ruotsi valloitti alueen ja Inkerin maa siirtyi Ruotsin hallintaan. Vuoden 1618 veroluettelon mukaan Inkerin maalla oli autioitunut kokonaisia kihlakuntia ja ruotsalaiset asuttivat sodan tyhjentämät alueet uudelleen.

Osa Inkerin maasta jaettiin ruotsalaisen ylimystön kesken läänityksinä. Nämä feodaali-maanomistajat asuttivat tänne aikaisempien maatilojensa työntekijöitä. Tämän ohella alueen väestöä kasvattivat myös ruotsalaiset sotaveteraanit.


Бесконечные войны опустошали Ингрию. Стратегически выгодное положение по выходу в Балтийское море. Многие государства хотели захватить, но особенно старались Россия и Швеция по-очерёдно захватывая территорию и конечно нанося ущерб населению.

В 1600-году Шведы завладели территорией. По количеству налоговых перечислений 1618 года выяснилось, что многие поселения были опустошены. Шведы заселили эти места для укрепления своих государственных границ.

Часть земель Ингрии раздали шведским феодалам - землевладельцам и они переслали туда своих работников. Население росло также за счёт отслуживших армию ветеранов переселённых туда.


Comments