2015-01-27 Inkeriläisten viesti

Inkeriläisten viesti kertoi Klubin toiminnasta:


IMATRAN INKERI KLUBI
R Y JA SEN PER US TAJA
MINÄ. INKERILÄINEN.
Olen Viola Heistonen, entinen
Jakonen. Syntymäpaikkani on
Pohjois-Inkeri, Lempaalan kunta,
Oinaalan kylä. Kaikki tiedossa
olevat isovanhemmat olivat syntyperältään
suomalaisia. Viiteen
ja puoleen vuoteen asti puhuin
vain suomea, eli inkerin murretta.
Kun suuri isänmallinen sota
(BOB - BeJII/IKaH OTeIIeCTBeHHaH
BoñHa 1941-1945) alkoi, meidät
evakuoitiin Uralille. Opin
ymmärtämään udmurtian kieltä
ja aloitin siellä koulun venäjän
kielellä. Asuimme Udmurtiassa 4
vuotta, sodan päätyttyä siirtolaisena
Virossa, Pihkovan alueella.
Opiskelin Arkangelin Pedagogisessa
korkeakoulussa, josta
valmistuessani vuonna 1959 sain
korkeakoulunopettajan pätevyyden
ja arvon, aineinani ihmisen
anatomia ja fysiologia sekä liikunnan
kasvatus. Työurani alkoi
merimiesten kaupungissa Severodvinskissa,
jatkui Valkovenäj än
pääkaupungin Minskin yliopistossa.
Leningradin alueella Hatsinan
kaupungissa työskentelin
2???
opettajana ja liikunnan osaston
johtajana pedagogisessa ammattikoulussa
ja myös luistelukoulun
varajohtajana ja valmentajana.
Olin oppaana Leningradin
Intouristissa. Muutin Suomeen
V. 1990. Suomessa koulutusta
vastaava työtä en saanut. Olin
siivoojana, omaishoitajana ja vapaaehtoistyöntekijänä
seurakunnassa.
Nyt olen asunut jo lähes neljännesvuosisadan
Suomessa. Olen
Suomen kansalainen. Noin
seitsemästäkymmenestä tuhannesta
venäjänkielisestä maahanmuuttajasta
yritin etsiä Inkeristä
muuttaneita suomalaisia, eli
inkeriläisiä. Yllätyksekseni sain
huomata, että moni tiedossani
oleva ihan aito inkeriläinen,
eli paluumuuttajan statuksella
Suomeen muuttanut ei halua
tunnustaa inkeriläisyyttään. Mieluummin
on venäläinen kuin inkeriläinen.
Kysyn, miksi näin on?
Silti kaikella kunnioituksella venäläisiä
kohtaan! Joku paradoksi
tässä on, jos Inkerin suomalainen
mieluummin venäläistyy täällä
Suomessa kuin yrittää säilyttää
oman identiteettinsä!
Ajattelen itsekin, kii/ett
olen nyt? Millainen on
minun identiteettini?
Ajattelen itsekin, kuka olen nyt?
Millainen on minun identiteettini?
Olen jo kauan ollut Suomen
kansalainen, mutta tuntuu siltä,
etten tunne olevani Suomen
suomalainen vaan mieluummin
olisin edelleen sellainen suomalainen,
joka olin, kun muutin
tänne Neuvostoliitosta, maasta,
jossa vapauden tuli alkoi roihuta
inkeriläisten sydämissä, jossa
alkoi suuri paluumuutto omille
kotikonnuille, takaisin lnkeriin,
takaisin kotiin. Tuo liikkeelle
lähtenyt, kymmeniä tuhansia ihmisiä
käsittänyt joukko ei kuitenkaan
pysähtynyt kotikonnuille ja
jäänyt siellä rakentamaan uutta
tulevaisuutta. Portit avattiin Suomeen.
Tänne muutin minäkin.
Kuitenkin täällä Suomessa tunnen,
että minulta yritetään viedä
identiteettini, koska Virallisesti
meitä luokitellaan etnisiksi
venäläisiksi, eikä kukaan halua
julkaista tietoa, kuinka monta
Inkeristä muuttanutta paluumuuttajaa
on nyt Suomessa.
Maahanmuuttajat rekisteröidään
vain lähtömaan mukaan.
INKERI KLUBI RY- KJIYB
PIHTPHII. IMATRA.
Kysymykset siitä, miten muut
paluumuuttajat kokevat oman
identiteettinsä, ja mitä meistä jää,
kun aikamme päättyy, antoivat
minulle ajatuksen perustaa Inkeri
Klubi ry - Knyö I/lHI'pI/UI. Halusin
kutsua yhteen kohtalotovereita
ja pitää yllä inkeriläisyyttä.
Halusin myös kerätä, ja mahdollisuuksien
mukaan tallentaa
nettiin inkeriläisten kokemuksia.
Klubin tarkoituksena on yhteisten
kokemusten jakaminen,
perinteen ylläpitäminen ja inkeriläisyyden
esiin tuominen.
Varasimme Imatran kaupungilta
säännöllisen kokoontumisajan.
Panimme paikalliseen lehteen
ilmoituksen ensimmäisestä kokoontumisesta.
Ensimmäiseen
kokoukseen tuli kahdeksan
henkilöä. Imatran kirjastossa
järjestimme ensimmäisen Inkeriläisen
illan. Aiheesta kertoi
paikallislehti ja paikalle tulikin
kolmekymmentä kuulijaa.
INKERILÄINEN IL TA
Inkeriläinen ilta on sarja luentoja;
näissä myös keskustellaan
kokemuksista. Syntyvästä keskustelusta
voi poimia uusia teemoja
jatkoesitelmien aiheiksi.
Esimerkkejä teemoista: Missä on
Inkeri? Keitä ovat inkeriläiset?
Inkeriläisten sukujuuret, Inkerin
kansallispuvut jne. Jokainen
aihe itsessään tarjoaa esitelmän
pitäjälle mielenkiintoisia hetkiä
inkeriläisyyden tutkimisessa ja
tiedon syventämisessä.
Näiden keskustelutapahtumien
huipentuma oli kaupungintalolla
valtuustosalissa järjestetty seminaari,
johon osallistui esiintyjiä
mm. Pietarista, Petroskoista ja
Helsingistä: Wladimir Kokko,
Alina-Sinikka Salonen ja Albert
Kirjanen, tunnetuimmat mainitakseni.
NE T T ISEMINAARI
Imatran kaupunki saa vuoden
2015 keväällä käyttönsä sähköisen
neuvottelujärjestelmän
valtuustosaliin. Meillä olisi
mahdollisuus osallistua laitteiston
testaamiseen. Haluaisimme
järjestää inkeriläisten maailmanlaajuisen
tapaamisen, johon osallistutaan
sähköisesti.]os tiedätte
ulkomailla olevia inkeriläisiä ja
inkeriläisten yhdistyksiä, niin
laittakaa sanaa kiertämään ja yhteystietoja
Klubin sähköpostiin.
Osallistujien lukumäärä on rajaton,
mutta esiintyjien määrä
riippuu käytettävissä olevasta
ajasta. Ainakin tarvitsisimme simultaanitulkkej
a, että yleisö voisi
kukin seurata tapahtumaa omalla
kielellään. Esiintyjät sijaitsevat
kukin valitsemallaan paikkakunnalla
videoyhteyden päässä.
NÄYTTELYT
Saimme Inkeristä kertovan
näyttelyn esille Imatran pääkirjastoon.
Siinä kerroimme Inkerin
historiasta, väestösiirroista ja
omakohtaisista kokemuksista inkeriläisinä.
Näyttelyn aikana järjestimme
ensimmäisen Inkeriläisen
illan. Yhdistämällä näyttely ja
esitelmä ajallisesti toisiinsa, voi
saada enemmän huomiota asialle.
Hyvin tärkeää on saada paikallinen
lehti kirjoittamaan aiheesta.
Kun näyttelyn aineisto oli koottu,
emme jättäneet sitä nurkkaan
pölyttymään. Olemme siirtänet
sitä paikasta toiseen. Samalla aineisto
on karttunut. Lisää näyttelyaineistoa
saimme lainaksi
Pietarin Inkerin liitolta. Näyttely
koostuu useista noin metrin
korkeista kartongeista, joilla on
kuvia ja tekstiä aihepiireittäin
luokiteltuina.
Vuoden 2014 aikana näyttely
on ollut esillä viidessä paikassa.
Koko kesän se oli Imatralaisessa
turistikohteessa “Karjalainen kotitalo
Hilj an piha”. Siellä olimme
kertomassa näyttelystä ja inkeriläisyydestä
lähes päivittäin. Erityisen
kiinnostuneita olivat venäläiset
turistit. Monet heistä ovat
Pietarin alueelta, mutta eivät olleet
kuulleetkaan Inkerinmaasta,
vaikka ovat koko elämänsä siellä
asuneet! Olisiko aika muuttaa
Leningradski Oblast'in nimi
Inkerinmaaksi!
http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Inkeri.Klubi@g1nail.com
RAHA
Yhdistyksen tämän vuoden budjetti
on noin 700 euroa. Tulot
muodostuvat kolmesta lähteestä:
jäsenmaksut, kahvikassa a Viola
Heistonen. Jokainen kuitti on
julkaistu netissä. Eli kolmannes
taloudesta lepää perustajan hartioilla.
Kannattaa olla avoimesti
käsi ojossa, kun järjestää yhdistyksen
kokouksia tai yleisötilaisuuksia.
Vierailijat kyllä ymmärtävät,
ettei toiminta ilmaista ole.
Sen lisäksi, että Venäjä ja Inkeri
on monen syntymäpaikka,
on se meille Imatralaisille myös
fyysisesti lähellä. Yhdistyksen
rekvisiitan ostamme mahdollisuuksien
mukaan Venäjältä, jossa
esim. pienen Inkerin lipun hinta
on noin kymmenes osa Suomen
hinnasta. Haluaisimme myydä
näitä lippuja edelleen, että inkeriläisyys
tulisi tunnetuksi. Myös
paraatilippuja löytyy varastosta.
Kysykää sähköpostilla!
TULEVAISUUDEN
HAA VEE T
Kuinka saisi jonkun pelifirman
kiinnostumaan Inkeristä? Meillä
on tarjottavana pelimaailma, joka
on oikeasti ollut olemassa. Sillä
on ollut oma maa, lippu, vaakuna,
itsenäisyys, sotia, monta sukupolvea
hallitsijoita, oma kansa
ja paljon muita elementtejä, jotka
hyvin pärjäävät videopelien
virtuaalimaailmoille. On koettu
itkua ja surua, toivoa ja rakkautta.
Inkerin ympärille rakennettu
pelimaailma toisi inkeriläisyyden
nuoren sukupolven tietoisuuteen.
- Kunpa joku tekisi miljardibisneksen
inkeriläisyyden ympärille!
Comments