2014-09-07 Sininen talo


Inkeri Klubi kokoontuu tänään 7.9. klo 17:00 Sinisellä ta­lolla. Val­mistaudumme ”Inke­riläisyys tä­nään ja huomen­na” -semi­naa­riin, joka pidetään kes­ki­viik­ko­na 24.9. klo 17-20. Seminaa­riin osallistuvat inkeri­läiset Wla­dimir Kokko, Arvo Sur­vo, Albert Kir­janen, A-S. Salonen ja Tatia­na Na­zarova (Sortavala) sekä nyky­in­keriläinen A Kashka­rov ja kan­ta­suomalainen J. Orka­maa. Se­mi­naarissa esitetään elo­kuva ”Viimeinen juna Inkeriin”.

Клуб Ингрия. Собираемся в Синем доме 7.9.,в 17ч.

Comments