Partasen poika

Inkeriläisten Viesti 1962

Mie uon emmoin potra poika,
issäin varma ja väkövä
Mie uon miäjeltä Tuuterin,
Partaselta kuuluisampi.

    Emmoin minnuu kasvatteli,
    issäin paljo toivoeli,
    ost miul paljton parahimman,
    suappahat ko Suarin saksan.

Tietti turkin tuuhijamman,
kussakon tulipunaisen
sekä paijan ruohonpäisen,
rukkaiset viel ruskijaiset.

Mie olin poika molotsa
sekä louhka laulamahan.
Tytöt tuolta kyselivät:
"Kenen poika tuo molotsa?"

Mie uon poika Tuutarista,
punaparta Partaselta,
laulan suihaist tyttölöille,
pojil potrat morsiammet.

Läksijäisis mie laulelin,
kiittelin ja kilpaa moitin.
Anopil mie arvollisel
kurikoilla kampaa soitin.

Mikäpäs mein olj elellä
tuuhijassa Tuutarissa!
Tatit kasvoit ikkunalla,

    poroviekat porstuvassa,
    puuomenat oksilla puihen.
    Joimme vettä parahinta,
    "mintkavettä" maistelimmo.

Mein vesi on paras vesi.
Sil keisaritkii kastettii
ja keisarinnat juotettii,
ruhtinoille ruokii pantti.

    Sitä vart myö potrit uomma,
    ko myö lähevettä juomma,
    mikä Suaril suatettii
    ja Suarin järvet täytettii.

Mie uon poika Tuutarista,
punaparta Partaselta.

Ko tulj suuri suntakuamu,
tulj miul kiire kirkkosehen,
kiire kirkon kenttähälle,
    hevosella harmahalla,
    valjahilla välkkyvillä,
    sarapanal sua'an ruplan.

Veisasin mie kirkos virret,
läksijäisis mie laulelin,
Jyrin päivilläi jyrisin.

Mie uon poika pervoi poika,
spravna ko Suarin saksa.

Comments