Mooses Putro

Lähde: Inkeriläisten Viesti 1962

Nouse Inkeri-hymnin säveltäjä

Kun inkerinsuomalaiset vielä vuonna 1848 elivät
maaorjuuden  raskaiden  panojen  puristuksessa,
syntyi lokakuun 30 päivänä Tuutarin seurakunnan
Nurkkalan  -  eli  Kyllisten-kylässä  poikanen,
joka    kasteessa    sai    nimekseen    Mooses
Putro.   Tämän  vanhan   äyrämöissuvun  jäsenet
olivat  ahkeria  talonpoikia  viljellen  pieniä
peltotilkkujaan.

    Perimätietojen  mukaan  suku vaali  vanhoja
    perinteitä  ja   oli  uskonnollista  väkeä.
    Suvun    eräät    jäsenet    olivat    myös
    musikaalisia harrastaen  mm. virrenveisuuta
    virsikanteleen säestyksellä.

Varmaan jo tämän  Moosespoikasen kehdon ääressä
olivat  musiikin hyvät  hengettäret, sillä  hän
sai  perinnöksi  taiteellisen  lahjakkuuden  ja
hengen lahjat.

Vapaampien   aikojen   koittaessa   maaorjuuden
kahleet   kirposivat  Inkerissäkin.   Henkisten
harrastusten  ja aikaansaannosten  ensimmäisenä
saavutuksena    oli    Kolppanan    suomalaisen
seminaarin  perustaminen   vuonna  1863.  Minne
saapui  oppilaaksi   myös  Mooses   Putro.  Kun
hän  hyvin  arvosanoin  v.  1866  päätti  tämän
oppilaitoksen kurssin,

    nuori    opettaja   ja    muusikko   jatkoi
    opintojaan       Liivinmaan      ritariston
    seminaarissa Valkissa v. 1867 ja Jyväskylän
    seminaarissa v. 1871.

Saadakseen  laajempaa  musiikin  tuntemusta  ja
taitoa   Putro   opiskeli   vuosina   1874-1878
Pietarin    keisarillisessa   konservatoriossa.
Täällä hän  sai ohjausta myös  sävellyksessä ja
erikoistui urkujen hallintaan.

Pedagogisen   uransa    hän   alkoi   Kolppanan
seminaarin    musiikin    opettajana    vuosina
1868-1872.  Pitkän  päivätyön opettajana  Putro
suoritti   Pietarin  ylemmässä   kirkkokoulussa
vuosina  1873 -  1919. Opettajatoimensa  ohella
hän   oli   urkurina  Pietarin   Pyhän   Marian
suomalaisessa seurakunnassa vuosina 1872-1919.

Hän     tulkitsi      herkästi     klassillista
urkumusiikkia    omaten     mm.    taiteellisen
improvisoimiskyvyn  urkujensoitossa.   Hän  oli
myös    verraton     kuoronjohtaja.    Pietarin
Suomalaista   Lauluseuraa  hän   johti  vuosina
1872-1919. Sanomalehti Inkerin toimittajana hän
oli vuosina 1885-1905.

Mooses   Putro   tunnetaan  myös   säveltäjänä.
Professori Heikki Klemetti asetti Mooses Putron
kuoroteokset  varsin  korkealle  tasolle.  Muun
muassa Suomen  Laulun ohjelmistoon  on kuulunut
Putron kantaatteja. Putro  on säveltänyt monien
laulujen ohella juhlavan  Nouse Inkeri -hymnin,
mikä   ensimmäisen  kerran   esitettiin  vuonna
1886  Kolppanan   seminaarin  25-vuotisjuhlassa
Kolppanassa  ja   sitten  Skuoritsan  yleisessä
laulu-

    ja soittojuhlassa 1899.

Inkerin  luterilaisia  seurakuntia  varten  hän
sävelsi  kauniin   messusävelmistön.  Kolppanan
seminaarin   50-vuotisjuhlaan   Putro   sävelsi
juhlakantaatin,  mikä on  varsin korkeatasoinen
ja  taiteellisessa  suhteessa kypsä  kuoroteos.
Säveltäjätyön    ohella    hän   julkaisi    v.
1879   Vanhaa  ja   uutta  suomalaisen   laulun
harrastajille  -nimisen  sävelmistön  ja  kuusi
kuorolauluvihkoa  Inkerin   laulujuhlia  varten
1899-1913.

Varsin   monipuolinen   ja   luova   kyky   oli
säveltäjä  Mooses   Putro  suomalaisen  Inkerin
sivistyskentällä.   Tämän   lisäksi   hän   oli
ihmisenä miellyttävä  ja kunnioitusta herättävä
persoonallisuus, minkä  takia hänelle uskottiin
useita    luottamustehtäviä    Pietarissa    ja
Inkerinmaalla.

Salaperäisyyden  hämärään  peittyvät  säveltäjä
Mooses   Putron   elämän   viimeiset   vaiheet.
Marraskuun    24   päivänä    1919   hän    oli
mennyt  toimittamaan ruumiinsiunausta  Pietarin
luterilaiselle hautausmaalle  ja tältä matkalta
hän ei enää palannut milloinkaan.

T. J. Leini.
Comments