1935-03-25 Operaation toteuttamisohjeet

25.03.1935 päivätyn operaation toteuttamisohjeet

(Leningradin alueen ja Karjalan rajavyöhykkeen puhdistuksesta kulakeista ja neuvostovastaisista aineksista rankaisutoimenpitein) 25. maaliskuuta 1935 Leningradin alueen Sisäasiain kansankomissariaatin hallinnon päällikkö Zakovskij sai pyynnöstään yksityiskohtaiset operaation valmistelu- ja toteuttamisohjeet:

 1. Leningradin alueen ja Karjalan rajavyöhykkeen puhdistus kulakeista ja neuvostovastaisista aineksista rankaisutoimenpitein on toimitettava kahdessa vuorossa. Ensimmäinen vuoro - 22 km laajuinen rajavyöhyke, toinen vuoro - 100 km rajavyöhyke (erikoiset alue- ja rajapiirit) ja 50 km laajuinen Karjalan rajavyöhyke.

 2. Ensimmäisen vuoron operaatio on aloitettava 1. huhtikuuta ja päätettävä 25. huhtikuuta. Samanaikaisesti on aloitettava valmistelut operaation toisen vuoron toteuttamiseksi.

 3. Henkilöt, jotka ovat osoittautuneet syyllisiksi vastavallankumoukselliseen toimintaan, tulee eristää muista karkotettavista, suorittaa nopea tutkinta ja lähettää asia alueoikeuden ja Sisäasiain kansankomissariaatin Erikoisneuvottelukunnan käsiteltäväksi.

 4. Operaation aikana on lujitettava rajan vartiointia käyttäen siihen kaikkia rajavartion joukko-osastoja sekä tukiasemia. On ryhdyttävä varotoimiin rankaistavien pakenemisen estämiseksi rajan yli. Operaatiossa saa käyttää tarvittavassa määrin sisämaan vartiointiosastoja rajavyöhykkeen sisällä, päästämättä niitä rajalinjalle ja heikentämättä kohteiden vartiointia.

 5. Rajavyöhykkeen puhdistusoperaatio on toteutettava Leningradin alueen Sisäasiain kansankomissariaatin henkilöstön voimin. Sen vahvistukseksi on lupa käyttää kolmannen rajavartijakoulun ja puoluekorkeakoulun kurssilaisia, määräämättä heitä kuitenkaan junien päälliköiksi. Operaatioryhmien apuna voidaan käyttää neuvostojen, puolueen ja kommunistisen nuorisojärjestön aktivisteja.

 6. Suunnittelemanne päivämäärä 1. vuoron - 3'547 perheen - pakkosiirroksi rajavyöhykkeeltä vahvistetaan. Pakkosiirto on toimitettava koko piirissä samanaikaisesti.

 7. Pakkosiirtolaiset lähetetään: 1'000 perhettä Tadzikistaniin, 316 perhettä Karjalasta Länsi-Siperiaan, loput Kazahstaniin.

 8. Entisiä punapartisaaneja, puna-armeijalaisten perheitä ja ulkomaiden kansalaisia ei pakkosiirretä.

 9. Pakkosiirtolaiset tarkistetaan henkilökohtaisesti ja heidät kirjataan Sisäasiain kansankomissariaatin Yhdistetyn poliittisen päähallinnon vuoden 1933 määräyksen N 042 mukaisesti. Jokaisesta perheestä tulee olla Leningradin alueen Sisäasiain kansankomissariaatin hallinnon päätös.

 10. Pakkosiirrettäviksi joutuvat vain ne perheet, joissa on vähintään yksi työkykyinen perheenjäsen.

 11. Kaikille pakkosiirtolaisille on varattava 2 kuukauden ruokavarasto sekä vaatteita ja jalkineita. Jokaista viittä perhettä kohden tulee olla 1 hevonen sekä mahdollisuuksien mukaan lehmä. Pakkosiirtolaisilla on lupa ottaa mukaansa kotitalousesineitä 30 puutaan asti (1 puuta = 1'6 kg) ja rahaa rajoituksitta. Lämpimän ruoan valmistamiseksi matkan aikana tulee jokaiseen junaan lisätä kaksi kenttäkeittiötä ja tähän tarkoitukseen tulee jokaiseen junaan lisätä kaksi vaunua.

 12. Pakkosiirtolaisten lähettäminen matkaan on suoritettava junalasteittain. Pakkosiirtolaisten matkustaminen itsenäisesti on ankarasti kiellettyä. Pakkosiirtolaisten valvonta matkan aikana sekä junien komendanttien nimittäminen annetaan Leningradin alueen Sisäasiain kansankomissariaatin hallinnon toimeksi. Tähän tehtävään ei tule määrätä rajavalvonnan tai sisämaan vartiojoukkoja.

 13. Kaikkien perheiden päähenkilöt tai perheen pään asemassa olevat työkykyiset henkilöt on pidätettävä 5-7 päivää ennen pakkosiirron alkua.

 14. Operaation johtamiseksi paikalle komennetaan Leningradin alueen Sisäasiain kansankomissariaatin hallinnon alaisia operatiivisia yksiköitä turvaamaan täsmällinen järjestys ja raja-alueiden vakaa poliittinen tilanne.

 15. Tiedottakaa kolmen vuorokauden sisällä Turvallisuuspalvelun päähallinnolle junien kokoamisasemat, perheiden, ihmisten, eläinten, tavaralastien ja tarvittavien vaunujen määrät jokaiselta asemalta, samoin junien lähtöajat. Pakkosiirtolaisten junia tulee lähettää yksi vuorokaudessa. Junien liikenteen aikataulut lähetetään myöhemmin.

 16. Operaation aikana tulee päivittäin suoran linjan välityksellä klo 20 mennessä tiedottaa: pidätettyjen perheiden päähenkilöiden ja yksinäisten määrä, kuulustelujen tulokset, tiedot vastavallankumouksellisesta toiminnasta, tutkinnanvastaisista toimista, takavarikoitujen aseiden määrästä, tapahtumista ja yhteenotoista.


Comments