1995-09-16 alueellisen rehabilitaation toteuttamisen toimenpiteistä

16.09.1995 vahvistettu asetus Vainottujen kansojen alueellisen rehabilitaation toteuttamisen toimenpiteistä.

Vainottujen kansojen alueellisen rehabilitaation toteuttamisen toimenpiteistä.

Rankaisutoimenpiteiden alaisiksi joutuneiden kansojen kansalaisten oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi alueellisen rehabilitaation yhteydessä, Venäjän Federaation perustuslain artiklaa 80 ohjeena pitäen, määrään:

  1. Ennen vastaavien Venäjän Federaation alueellisen rehabilitaation lakien yhtenäistämistä ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” -lakia vastaaviksi, vainottujen kansojen alueellista rehabilitaatiota toteutetaan VSFNT:n voimassa olevien lakien mukaisesti, mikäli ne eivät ole ristiriidassa kyseisen lain kanssa sekä noudattaen ehtoja ja järjestystä, joita Venäjän Federaation perustuslain § 65 kohta 2 ja § 67 kohta 3 sekä § 102 kohta 1 ”a” edellyttävät.

  2. Venäjän Federaation hallituksen on esitettävä ehdotuksensa vainottujen kansojen' alueellisen rehabilitaation toteuttamisen aikataulusta ja järjestyksestä heidän oikeuksiaan noudattaen sekä vainottujen kansojen alueella nykyään asuvien kansalaisten oikeudet ja vapaudet huomioiden.

  3. Sosiaalisten ja kansallisten jännitystilanteiden välttämiseksi vainottujen kansojen alueellisen rehabilitaation toteuttamisen yhteydessä Venäjän Federaation valtiovallan edustajia kehotetaan laajalti käyttämään paikallisen itsehallinnon mahdollisuuksia ja tukemaan sen eri muotoja huomioiden väestön kansalliset, kulttuuriset ja muut traditiot.

  4. Kyseinen asetus astuu voimaan sen julkaisemisesta alkaen.

Venäjän Federaation presidentti
B. Jeltsin
Moskova, Kreml

Comments