1992-06-23 rajoittavien merkintöjen poistamisesta

23.06.1992 päivätty asetus rajoittavien merkintöjen poistamisesta lainsäädännöllisistä ja muista asiakirjoista...

Venäjän Federaation presidentin asetus

Rajoittavien merkintöjen poistamisesta lainsäädännöllisistä ja muista asiakirjoista, jotka toimivat perusteena joukkorankaisutoimenpiteille ja ihmisoikeuksien riistämiselle.

Totalitaarisen hallinnon vuosina voimassa ollut käytäntö säätää lakeja, lainmukaisia päätöksiä ja hallinnollisia toimintaohjeita erilaisten oikeustieteellisten vastuunalaisuuksien asettamisesta, rankaisuelinten rakenteesta ja toiminnasta niitä lehdistössä julkaisematta, oli mitä törkein valtiollisen toiminnan oikeussääntöjen ja ihmisoikeuksien rikkomus.

Huomioiden kansalaisten laillisen oikeuden totuudenmukaisen informaation saamiseen tapahtuneesta mielivallasta, sen raskaiden seuraamusten voittamiseksi, vastaavien tapahtumien estämisen tarpeen tulevaisuudessa, säädän:

 1. Lainsäädännölliset asiakirjat, valtiollisten ja puolue-elinten päätökset sekä hallinnolliset asiakirjat, jotka toimivat perusteena joukkovainojen soveltamiselle ja ihmisoikeuksien anastusyrityksille on muutettava julkisiksi seuraavista aiheista:

  yleisten- ja erikoistuomioistuinten, tuomioistuinten ulkopuolisten elinten, sisäasiain- ja valtion turvallisuuselinten rakenne ja toiminta valtiollisten pakotetoimenpiteiden käytössä;

  pakkotyölaitosten rakenne ja toiminta, karkotusalueiden hallinnon rakenne ja toiminta, eri rankaisumuotojen suoritusten komento;

  rikos- ja muun oikeudellisen vastuun määrääminen, rankaisutoimien käyttö hallinnollisessa järjestyksessä (pakkohäätö asuinpaikalta, karkotus, erikoissiirtolaisuus ym.) pakkotyön käyttö, muun muassa mobilisointi vapautta rajoittaviin sotilaallisiin yksikköihin;

  erilaisten pakotetoimenpiteiden käyttö ja oikeuksien rajoitukset entisiä sotavankeja ja turvasäilöön otettuja neuvostokansalaisia, ulkomaalaisia ja kansalaisuutta vailla olevia henkilöitä kohtaan;

  mielisairaaloihin pakkohoitoon sijoitettavat henkilöt.

 2. Kyseisen Asetuksen kohdassa 1. luetellut ohjeelliset ja muut asiakirjat on muutettava julkisiksi niiden säätämisajasta riippumatta.

  Mainituista asiakirjoista on poistettava niiden käyttöä ja julkaisua koskevat rajoitukset.

  Julkisiksi muutetaan myös tiedot perusteettomasti rikos ja hallinnollisen oikeudellisen vastuun tai muiden valtiollisten rankaisutoimenpiteiden alaiseksi joutuneen väestön määrästä poliittisten ja uskonnollisten vakaumusten, sosiaalisten, kansallisten ym. perustein, tuomioistuinten ulkopuolisten elinten pöytäkirjat, virallinen kirjeenvaihto sekä muu poliittisia vainoja välittömästi koskeva aineisto.

 3. Julkisuuteen ei kuulu lainsuojeluelinten ohjeellinen ja menetelmällinen operatiivisen tutkinnan aineisto.

 4. Venäjän Federaation Turvallisuusministeriön ja Venäjän Federaation Sisäasiainministeriön sekä muiden ministeriöiden ja hallintovirastojen on taattava kyseisen Asetuksen toimeenpano 3 kuukauden sisällä sen allekirjoituspäivästä lukien.

Venäjän Federaation presidentti
B. Jeltsin
Moskova, Kreml
23. kesäkuuta v. 1992

Comments