1991-08-24 Turvallisuuskomitean arkistoista

24.08.1991 päivätty asetus SNTL:n Turvallisuuskomitean arkistoista

Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan (VSFNT) presidentin asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton (SNTL) Turvallisuuskomitean arkistoista

Tarkoituksella estää laiton SNTL:n Turvallisuuskomitean arkistojen asiakirjojen tuhoaminen VSFNT: ssa ja luoda olosuhteet niiden käyttöä varten VSFNT:n kansojen tieteen ja kulttuurin tarpeisiin, säädän:

  1. SNTL:n Turvallisuuskomitean keskuselinten ja sen VSFNT: an kuuluvien tasavaltojen, aluepiirien, alueiden, Moskovan ja Leningradin kaupunkien hallintoelinten arkistot on luovutettava VSFNT:n arkistoalan elinten hallintaan rakennuksineen, laitoksineen, henkilöstölukumäärineen sekä palkkavarantoineen.

  2. Asetuksen täytäntöönpanon tarkastus annetaan VSFNT:n Syyttäjäviraston, VSFNT:n Turvallisuuskomitean ja VSFNT:n Ministerineuvoston alaisen Arkistoalan komitean toimeksi.

  3. Kyseinen asetus astuu voimaan sen allekirjoittamisesta alkaen.

VSFNT:n presidentti
Moskova, Kreml
24. elokuuta v. 1991
B. Jeltsin

Comments