1991-04-26 Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta Soveltaminen

26.04.1991 ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” -lain soveltamisen järjestyksestä.

VSFNT:n Korkeimman neuvoston päätös VSFNT:n ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” -lain soveltamisen järjestyksestä.

VSFNT:n Korkein neuvosto päättää:

 1. VSFNT:n laki ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” astuu voimaan sen julkaisemisesta alkaen.

 2. Siihen mennessä kun VSFNT:n lainsäädäntö on saatettu VSFNT:n ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” -lakia vastaavaksi, ovat käytössä VSFNT:n voimassa olevat ja siihen kuuluvien tasavaltojen lait, mikäli ne eivät ole ristiriidassa kyseisen lain kanssa.

 3. VSFNT:n Ministeriön neuvoston on v.1991 loppuun mennessä käytännössä toteutettava jokaisen rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneen kansan oikeuksien palautus ja hyväksyttävä vastaavat päätökset, huomioiden:

  kaikki VSFNT:n hallituksen, ministeriöiden ja virastojen lait ja asetukset, jotka olivat perustana rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kansojen lainvastaisille pakkosiirroille niiden historiallisilta asuinsijoiltaan ja niihin kuuluvien kansalaisten oikeuksien rajoittamiselle sekä kansallisten ja valtiollisten muodostumien hävittämiselle, kumotaan;

  SNTLG ministerien kabinetille ehdotetaan mitätöitäviksi kaikki SNTLG hallituksen ministeriöiden ja virastojen, entisen SNTLG Valtiollisen puoluštuskomitean lait ja asetukset, jotka olivat olleet perustana rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kansojen lainvastaisille pakkosiirroille niiden historiallisilta asuinsijoiltaan ja niihin kuuluvien kansalaisten oikeuksien rajoittamiselle sekä kansallisten ja valtiollisten muodostumien hävittämiselle;

  kansallisten alueiden kokonaisuuden ja ennen perustuslain vastaista väkivaltaista muutosta voimassa olleiden hallinnollisten rajojen palauttamista. Kyseisen lain soveltamisen yhteydessä on tarkkaan noudatettava voimassa olevaa lakia kansallisuuksien tasa-arvosta ja kunnioitettava muihin kansallisuuksiin kuuluvien kansalaisten etuja;

  kulttuuriarvoesineiden sekä arkistojen, jotka ovat rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kansojen omaisuutta, palauttamista; entisten historiallisten neuvostovallan aikana laittomasti käytöstä poistettujen asuinkeskusten, piirien ja paikkakuntien nimien palauttamista;

 4. VSFNT:n Ministerien neuvoston tulee taloudellisten ja sosiaalisten olojen salliessa määritellä aineellinen korvaus ja sen maksujärjestys pakkosiirretyiksi joutuneille henkilöille.

 5. Lakien tarkistuksesta väliin. (5.39)

 6. Kansallisuuksien neuvoston on valmisteltava Asetus kansallisesta kulttuuriautonomiasta, joka suojelee vähemmistökansallisuuksien oikeuksia paluualueilla.

VSFNT:n Korkeimman neuvoston puheenjohtaja
B. N. Jeltsin
Moskova, Neuvostojen talo, VSFNT
26.04.1991

Comments