1991-04-26 Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta

26.04.1991 Korkeimman neuvoston vahvistama laki ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta”

VSFNT:n laki vainottujen kansojen rehabilitaatiosta.

(Koko tekstiä ei ole)

    ... Pykälä 2. Rankaisutoimenpiteiden alaisina pidetään kansoja (kansallisuuksia, etnisiä ryhmiä ja muita historiallisesti muovautuneita kulttuurillisia ja etnisiä yhteisöjä), joiden suhteen kansallisuuden tai muun tunnusmerkin perusteella on valtiollisella tasolla harjoitettu parjausta tai kansanmurhaa samanaikaisten pakkosiirtojen kanssa, kansallisten ja valtiollisten muodostusten lakkauttamista, rajojen muuttamista, väkivaltaisen ja terrorisoivan järjestelmän ylläpitämistä erikoissiirtoloiksi tarkoitetuilla paikkakunnilla.

    ... Pykälä 4. Ei tule sallia yllytystä ja propagandaa, jonka tarkoituksena on estää rankaisutoimenpiteiden kohteena olleiden kansojen rehabilitaation toteuttaminen. Henkilöt, jotka osallistuvat sellaiseen toimintaan tai yllyttävät siihen, on saatettava oikeudelliseen edesvastuuseen lain edellyttämällä tavalla.

    ... Pykälä 9. Rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kansojen kärsimä vahinko kuuluu korvattavaksi. Vahingonkorvauksien menettelytavoista kansoille ja yksityishenkilöille päätetään lainsäädännöllisesti SNTLG, VSFNT:n ja VSFNTzan kuuluvien tasavaltojen alueilla. Vahingonkorvausten hyvitys kansoille ja yksityishenkilöille tapahtuu vaiheittain.

VSFNTm Korkeimman neuvoston puheenjohtaja
B. N. Jeltsin
Moskova, Neuvosto/en talo, Venäjä
26.04.1991

Comments