1991-03-07 Korkeimman neuvoston asetus

7.03.1991 päivätty SNTL:n Korkeimman neuvoston asetus

”Pakkosiirrettyjä kansoja kohtaan käytettyjen rankaisutoimenpideasiakirjojen toteamisesta laittomiksi ...

SNTL:n Korkeimman neuvoston asetus

Lakiasiakirjojen mitätöimisestä liittyen SNTL:n Korkeimman neuvoston 14.11. 1989 päivättyyn julkilausumaan ”Pakkosiirrettyjä kansoja kohtaan käytettyjen rankaisutoimenpideasiakirjojen toteamisesta laittomiksi ja oikeudenvastaisiksi ja näiden kansojen oikeuksien turvaamisesta”

SNTL:n Korkeimman neuvoston 14.11.1989 päivättyä julkilausumaa ”Pakkosiirrettyjä kansoja kohtaan käytettyjen rankaisutoimenpideasiakirjojen laittomiksi ja oikeudenvastaisiksi toteamisesta ja näiden kansojen oikeuksien turvaamisesta” ohjeena pitäen ja syyttömästi rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kansojen ongelmien täydellisen ratkaisun poliittisesta ja sosiaalisesta merkityksestä lähtien, Korkein neuvosto säätää:

 1. SNTL:n korkeimpien valtioelinten säätämät lait, jotka olivat perustana eräiden kansojen lainvastaisille pakkosiirroille pysyviltä asuinsioiltaan ja niiden kansalaisten vapauden rajoittamiselle sekä kansallisten ja valtiollisten muodostumien tuhoamiselle, mitätöidään.


  SNTL:n lakisääteisistä asiakirjoista poistetaan merkintä ”ei painettavaksi” sekä entisen SNTL:n Valtiollisen puolustuskomitean päätöksistä salaisuutta koskeva merkintä.


  SNTL:n ministerikabinetille (hallitukselle, ministeriölle) annetaan toimeksi muuttaa julkisiksi vastaavat SNTL:n hallituksen asiakirjat.

 2. Kumotaan:

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 28.08.1941 päivätty asetus Volgan rantaseuduilla asuvien saksalaisten siirrosta. (SNTL:n Korkeimman neuvoston tiedonantoja, 1941, N38);

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 7.09. 1941 päivätty asetus Entisen Volgan rantaseudun saksalaisten tasavallan hallinnollisesta järjestelystä. (SNTL:n Korkeimman neuvoston tiedonantoja, 1941, N40);

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 27.12.1943 päivätty asetus Kalmukian autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan lakkauttamisesta ja VSFNTzan kuuluvan Astrahanin alueen muodostamisesta;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 30.06.1945 päivätty asetus Krimin autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan muuttamisesta VSFNT: an kuuluvaksi Krimin alueeksi;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 13.12.1955 päivätyn asetuksen pykälä 2. Oikeudellisten rajoituksien poistamisesta erikoissiirtolaisina asuvien saksalaisten ja heidän perheidensä jäsenten suhteen; P

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 17.03.1956 päivätyn asetuksen pykälä 2. Oikeudellisten rajoituksien poistamisesta erikoissiirtolaisina asuvien kalmukkien ja heidän perheidensä jäsenten suhteen;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 27.03.1956 päivätyn asetuksen pykälä 2. Oikeudellisten rajoituksien poistamisesta erikoissiirtolaisina asuvien kreikkalaisten, bulgaarialaisten, armenialaisten ja heidän perheidensä jäsenten suhteen;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 28.04.1956 päivätyn asetuksen pykälä 2. Oikeudellisten rajoituksien poistamisesta erikoissiirtolaisina asuvien krimintataarien, balkaarien, SNTL:n kansalaisuutta olevien turkkilaisten, kurdien, hemshilien ja heidän perheidensä jäsenten suhteen, jotka olivat pakkosiirretty Suuren isänmaallisen sodan aikana;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 16.07.1956 päivätyn asetuksen pykälä 2. Oikeudellisten rajoituksien poistamisesta erikoissiirtolaisina asuvien tsetseenien, ingushien karacajevilaisten ja heidän perheidensä jäsenten suhteen, jotka olivat pakkosiirretty Suuren isänmaallisen sodan aikana;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 22.09.1956 päivätyn asetuksen pykälä 3. Poistaa erikoissiirtolaisten luetteloista eräiden kansalaisuutta vailla olevien ulkomaalaisten ryhmien edustajat sekä entiset ulkomaiden kansalaiset, joille on myönnetty SNTL:n kansalaisuus;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 9.01.1957 päivätty asetus Kalmukian autonomisen alueen muodostamisesta VSFNT:n yhteyteen;

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 31.10.1957 päivätyn asetuksen pykälä 2. Rajoituksien poistamisesta erikoissiirtolaisina asuvien SNTL:n kansalaisuutta olevien azerbaidzhanilaisten suhteen, jotka olivat vuonna 1944 siirretty Gruusian sosialistisesta neuvostotasavallasta (SNT),

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 29.08.1964 päivätty asetus muutoksista SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 28.08.1941 päivättyyn asetukseen Volgan rantaseuduilla asuvien saksalaisten siirrosta. (SNTL:n Korkeimman neuvoston tiedonantoja, 1964, N52, s. 592);

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 5 .09.1967 päivätyn asetuksen pykälä 2. Tataarialaista kansallisuutta olevista Krimissä asuvista kansalaisista; (SNTL:n Korkeimman neuvoston tiedonantoja, 1967, N36, s. 493);

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 5.09.1967 päivätty päätös SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 28.04.195 6 päivätyn asetuksen 2. pykälän soveltamisesta. (SNTL:n Korkeimman neuvoston tiedonantoja, 1967, N36, s. 494);

  SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 30.05.1968 päivätty päätös SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 28.04.1956 päivätyn asetuksen 2. pykälän ja SNTL:n Korkeimman neuvoston Puhemiehistön 31.10.1957 päivätyn asetuksen pykälä 2. soveltamisesta turkkilaisiin, kurdeihin, hemshileihin ja azerbaidzhanilaisiin, jotka aikaisemmin asuivat Gruusian sosialistisessa neuvostotasavallassa; (SNTL:n Korkeimman neuvoston tiedonantoja, 1968, N 23, 5.188);

 3. On välttämätöntä, että SNTL:n presidentti ja ministerien kabinetti kumoaisivat kuukauden sisällä entisen SNTL:n Valtiollisen puolustuskomitean päätökset eri kansallisuuksien pakkosiirroista ja niihin kuuluvien kansalaisten oikeuksien rajoittamisesta.

  (4. kääntämättä: alueiden hallinnollisista toimenpiteistä s. 37)

 4. SNTL:n ministerien kabinetin, valtion korkeimpien hallintoelinten ja tasavaltojen johdon on v.1991 loppuun mennessä käytännössä toteutettava rankaisutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kansojen oikeuksien palautus, vastaavien etuuksien myöntäminen kansalaisille, jotka Isänmaallisen sodan aikana olivat mobilisoitu työkolonneihin sekä taloudellisten ja sosiaalisten olojen salliessa on määriteltävä aineellisen korvauksen määrä ja sen maksujärjestys pakkosiirretyiksi joutuneille henkilöille.

SNTL:n Korkeimman neuvoston puheenjohtaja
A. Lukjanov
Moskova, Kreml, 7.03.1991

Comments