1950-04-20 Kommunistisen puolueen Keskuskomitean istunnon pöytäkirjasta

20.04.1950. Ote Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan Kommunistisen puolueen Keskuskomitean istunnon pöytäkirjasta N 65

Erikoismappi
Erittäin salainen
Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan Kommunistisen (bolševikkien) puolueen Keskuskomitea
BC/65-35 Ministerineuvostolle, Valtiolliselle turvallisuusministeriölle.
20. huhtikuuta 1950.

Ote Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan Kommunistisen puolueen Keskuskomitean istunnon pöytäkirjasta N 65

1. joulukuuta 1949 päivätyn Kommunistisen (bolševikkien) puolueen Keskuskomitean ja Ministerineuvoston päätöksen osittaisesta muutoksesta toverit Kuznetsov, Sykiäinen, Jegorov, Andropov.

Kommunistisen (bolševikkien) puolueen Keskuskomitean byroo päättää:

  1. Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan Kommunistisen (bolševikkien) puolueen Keskuskomitean ja Ministerineuvoston 1. joulukuuta 1949 päivätyn päätöksen kohta 2. ”Inkerinsuomalaisten 8'000 perheen värväämisestä metsäteollisuuteen vuonna 1950 aiemmin värvättyjen lisäksi” peruutetaan. Inkerinsuomalaisten järjestyksellinen muutto tasavaltaan lopetetaan.

  2. Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan metsä- ja paperiteollisuuden, maatalouden ja sovhoosien ministerejä velvoitetaan välittömästi lopettamaan aiemmin tasavaltaan saapuneiden inkerinsuomalaisten lähettäminen töihin tasavallan rajapiireihin.

  3. Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan metsä- ja paperiteollisuuden ja sovhoosien ministerejä velvoitetaan 3 kuukauden sisällä työvoiman hallinnonalan sisäisen vaihdon kautta siirtämään aiemmin raja-alueille lähetetyt inkerinsuomalaiset raja-alueiden ulkopuolelle. 10. toukokuuta v. 1950 mennessä sen on yhteistyössä Karjalais-Suomalaisen Valtiollisen turvallisuusministeriön kanssa esitettävä Karjalais-Suomalaisen Ministerineuvoston vahvistettavaksi suunnitelma aiemmin raja-alueille lähetettyjen inkerinsuomalaisten siirtämisestä raja-alueiden ulkopuolelle.

Karjalais-Suomalaisen neuvostotasavallan Kommunistisen (bolševi/e/zien) puolueen
Keskus/zomitean sihteeri
J. Andropov/

Comments