1947-05-21 Sisäasiain ministerin määräys

21.05.1947 päivätty SNTL:n Sisäasiain ministerin määräys N 00544

Sisältö:

Toimenpiteistä suomalaista kansallisuutta olevien henkilöiden sekä Suomesta palanneiden inkerinsuomalaisten poistamiseksi Leningradista ja Leningradin alueelta.

Kieltää SNTL:n Ministerien neuvoston määräyksen N 5211 pc 7.05.1947 mukaisesti asuminen Leningradin alueella suomalaista kansallisuutta olevilta henkilöiltä, jotka ovat pakollisesti evakuoitu Leningradista ja Leningradin alueelta Isänmaallisen sodan aikana sekä Suomesta palanneilta inkerinsuomalaisilta, paitsi Isänmaalliseen sotaan osallistuneita suomalaisia ja inkerinsuomalaisia, joilla on hallituksen myöntämiä kunniamerkkejä sekä heidän perheiden jäseniä.

Määrään:

  1. Leningradin alueen Sisäasiain ministeriön hallinnon päällikön kenraali- luutnantti Siktorovin on passisääntöjen mukaisesti 2 kuukauden sisällä poistettava Leningradista ja Leningradin alueelta entisille asuinsijoilleen palanneet suomalaista kansallisuutta olevat henkilöt, jotka ovat pakollisesti evakuoitu Leningradista ja Leningradin alueelta Isänmaallisen sodan aikana sekä Suomesta palanneet inkerin-suomalaiset ja lähetettävä heidät entisille asutuspaikoilleen, paitsi Isänmaalliseen sotaan osallistuneita suomalaisia ja inkerinsuomalaisia, joilla on hallituksen myöntämiä kunniamerkkejä sekä heidän perheittensä jäseniä, joille myönnetään lupa asua Leningradissa ja Leningradin alueella.

    Poistettavien henkilöiden passit on vaihdettava, merkiten niihin passisääntöjen pykälä 38, jonka mukaan kielletään asuminen 1. luokan, kielletyillä sekä SNTL:n rajaseutualueilla.

  2. Jaroslavlin, Kalininin, Velikolukin, Pihkovan ja Novgorodin alueiden Sisäasiain ministeriön hallintojen päälliköiden tulee vaihtaa passit Suomesta palanneille inkerinsuomalaisille merkiten niihin passisääntöjen pykälä 38.

  3. Toimenpiteiden toteuttamisen tuloksista tiedottaa SNTL:n Sisäasiain ministeriölle 1.08.1947 mennessä.

SNTL:n Sisäasiain ministeri kenraali-eversti
S. Kruglov

Comments