1945-09-19 määräys N13925 pc

19.09.1945 vahvistettu määräys N13925 pc...

SNTL:n Kansankomissaarien neuvosto
Määräys N13925 pc
19.09.1945 Moskova, Kreml

  1. Sallia Velikolukin, Kalininin, Novgorodin, Pihkovan ja Jaroslavlin alueiden toimeenpaneville komiteoille matkustuslupien myöntäminen entisille asuinsijoilleen ja perheiden yhdistämiseksi (paitsi Leningradiin ja rajaseuduille) venäläisille, karjalaisille, virolaisille ja muille kansalaisille (ei inkerinsuomalaisille) sekä Isänmaalliseen sotaan osallistuneiden inkerinsuomalaisten sotilaitten perheille, jotka ovat siirretty mainituille alueille 19.11.1944 päivätyn Valtiollisen puolustuskomitean päätöksen N 6973 mukaisesti.

  2. SNTL:n Sisäasiain ministeriön kansankomissariaatin Miliisin päähallintoa velvoitetaan antamaan ohjeet alueiden Miliisihallinnoille matkustuslupien myöntämisestä entisille asuinsijoilleen palaaville ja perheiden yhdistämistarkoituksessa Velikolukin, Kalininin, Novgorodin, Pihkovan ja Jaroslavlin alueiden toimeenpanevien komiteoiden myöntämillä matkustusluvilla kohdassa 1. mainituille kansalaisille.

SNTL:n Kansan/eomissaarz'en neuvoston puheenjohtajan sijainen
N. Voznesenskij

Comments