1938-11-18 Sisäasiain kansankomissariaatin toiminnasta

18.11.1938 päivätty päätös (Sisäasiain kansankomissariaatin toiminnasta)

SNTLG Kansankomissaarien neuvoston ja Yleisliittolaisen kommunistisen puolueen Keskuskomitean päätös 18. marraskuuta 1938 päivätty päätös:

SNTLG Kansankomissaarien neuvosto ja Yleisliittolaisen kommunistisen puolueen Keskuskomitea toteavat, että VV. 1937-1938 Sisäasiain kansankomissariaatin elimet ovat suorittaneet puolueen johdolla suuren tehtävän SNTLG puhdistamiseksi kansan vihollisista...

Sisäasiain kansankomissariaatin elinten suorittamat laajamittaiset operaatiot vihollisainesten kitkemiseksi ja tuhoamiseksi vv. 1937-1938 yksinkertaistettuja tutkinta- ja oikeusmenetelmiä käyttäen eivät voineet olla aiheuttamatta useita suuria virheitä ja vääristelyjä Sisäasiain kansankomissariaatin elinten ja Syyttäjäviraston työssä. Tämän lisäksi Sisäasiain kansankomissariaattiin soluttautuneet kansanviholliset ja ulkomaiden vakoilijat... ovat tietoisesti vääristelleet neuvostolakeja, toimittaneet laajamittaisia ja aiheettomia pidätyksiä suojellen samanaikaisesti tuholta omia rikostovereitaan, erittäinkin niitä, jotka olivat kätkeytyneet Sisäasiain kansankomissariaatin elimiin.

... Mainitut sietämättömät puutteet Sisäasiain kansankomissariaatin elinten työssä olivat mahdollisia siitä syystä, että Sisäasiain kansankomissariaatin elimiin ja Syyttäjävirastoon soluttautuneet kansanviholliset yrittivät eristää Sisäasiain kansankomissariaatin elinten ja Syyttäjäviraston työn puolueesta sekä etäännyttää ne puolueen johdosta ja kontrollista.

Kansankomissaarien neuvosto ja Yleisliittolaisen kommunistisen puolueen Keskuskomitea päättävät:

  1. Kieltää Sisäasiain kansankomissariaatin elimiä ja Syyttäjävirastoa suorittamasta minkäänlaisia laajamittaisia pidätys- ja karkotusoperaatioita.

  2. Lakkauttaa kolmos-oikeusryhmät, jotka olivat perustettu Sisäasiain kansankomissariaatin erikoiskäskykirjeillä...


Comments