1937-10-17 Andreas Paavalin poika Haimia koskeva

17.10.1937 päivätty Andreas Paavalin poika Haimia koskeva tuomiopäätös...

Ote Leningradin alueen Sisäasiain ministeriön kansankomissariaatin hallinnon erikoisen kolmosryhmän pöytäkirjasta N 100 17.08.1937

Andreas Paavalin poika Haimi, syntynyt v.1876 Leningradin alueen Vsevološskin piirin Pappilanaution kylässä, kulakki, kansalaisuus - SNTL, leski, päättänyt kyläkoulun, puolueeton, vuonna 1933 tuomittu 1 vuodeksi töihin työojennusleirille. Ennen pidätystä työskenteli yksityistaloudessaan Pappilanaution kylässä.

Syytetään osallisuudesta vallankumouksenvastaisen ryhmän toimintaan, vallankumouksenvastaisesta agitaatiosta, kolhoosijärjestelmän panettelusta, neuvostovallan vaatimusten sabotoinnista, hän ei kylvänyt eikä maksanut veroja.

Syyllisyytensä tunnusti vain osittain, hänen syyllisyytensä on paljastettu syytettyjen I. I. Saukkosen, I. M. Putkisen, P. M. Putkisen ja N. M. Putkisen näytöillä.

Andreas Paavalin poika Haimi tuomitaan VSFNT:n rikoslain § 58 10 – 11 mukaisesti teloitettavaksi.

Akti

Leningradin alueen Sisäasiain ministeriön kansankomissariaatin hallinnon erikoisen kolmosryhmän pöytäkirjan N 100 17.08.1937 mukainen Andreas Paavalin poika Haimia koskeva teloitustuomio on 21.10.1937 pantu täytäntöön.

Leningradin alueen Sisäasiain ministeriön
kansan/eomissariaatin hallinnon komendantti,
Turuallisuuspaluelun vanhempi luutnantti (Polikarpou)
21.10.193 7

Comments