1922-03-20 Keskuskomitean politbyroon istunnon pöytäkirja

20.03.1922 päivätty Työläis- ja talonpoikaispuolueen Keskuskomitean politbyroon istunnon pöytäkirja...

 1. Maan keskuksissa ja kuvernementeissa tulee perustaa salaisia johtokomissioita arvoesineiden takavarikointia varten... Kaikkiin komissioihin tulee kuulua kuvernementtien puoluekomiteoiden sihteerin tai agitaatio- ja propagandaosaston johtajan.

 2. Keskuskomissioon kuuluvat toverit Kalinin, puheenjohtaja, Jakovlev ja Sapronov... Keskuskomissio kokoontuu kerran viikossa toveri Trotski mukaan luettuna.

 3. Kuvernementeissa ja kaupungeissa komissioon kuuluu pataljoonan tai prikaatin komissaari tai poliittisen osaston päällikkö.

 4. Mainittujen salaisten komissioiden rinnalle perustetaan nälkää näkevien avustamiskomiteoiden yhteyteen virallisia komissiota arvoesineiden viralliseksi vastaanottamiseksi, uskovaisten kanssa neuvottelemiseksi yms.

 5. Jokaisessa kuvernementissa pidetään epävirallinen agitaatioviikko ja ennakkovalmistelut arvoesineiden takavarikoimiseksi (siitä tiedottamatta).

 6. Samanaikaisesti tulee hajaannuttaa papistoa ottaen valtiovallan suojelukseen ne papit, jotka puoltavat takavarikointia...

 7. Tunnettuja pappeja ei tule häiritä kampanjan loppuun asti, mutta epävirallisesti heitä on varoitettava ja otettava allekirjoitus siitä, että yhteenottojen sattuessa he ovat vastuussa ensimmäisinä.

 8. Takavarikointi on parasta aloittaa sellaisesta kirkosta, jossa on lojaali pappi. Jos sellaista ei löydy, tulee aloittaa tärkeimmästä kirkosta, varmistaen kaikki yksityiskohdat. (Lähikaduilla tulee olla kommunisteja, kansalaisten kokoontumisia ei tule sallia. Sotilasyksikön tulee olla lähettyvillä jne.)

 9. Kaikkialle, mihin vain on mahdollista, kirkkoihin, kokouksiin, kasarmeihin, tulee lähettää nälkää näkevien edustajia kiirehtimään arvoesineiden luovutusta.

 10. Takavarikoitujen kirkollisten arvoesineiden vastaanottopaikkoihin nälkää näkevien avustamiskomiteoiden yhteyteen tulee päästää lojaaleja papiston edustajia...

 11. Mahdollisiin uskovaisten taholta tuleviin ehdotuksiin arvoesineiden rahallisesta lunastuksesta on Viitattava siihen, että kysymykset on ratkaistava tapauskohtaisesti nälkää näkevien avustamiskomiteoiden keskuskomissiossa, eikä takavarikointia tule missään tapauksessa keskeyttää...

L. Trotskij

Comments