Kaverit–Друзья‎ > ‎Jäsenet‎ > ‎Veikko‎ > ‎Kuoman Kaima‎ > ‎

1906-04-22 Valtion-Apu Suomalaiselle Koululle

Valtion-Apu Pietarin Suomalaiselle Koululle

Uusi Inkeri 22.04.1906 no 022

Jo talvella, kun uutinen Suomen senaatin hylkäävästä lausunnosta yhteiskoulumme valtio-avun anomuksesta lehdissä ilmestyi, julaistiin Uudessa Inkerissä ankaranpuoleinen kirjoitus ja paheksiminen senaatin menettelystä tuon anomuksen suhteen.

Kirjoitus pyydettiin jollain tavalla ottamaan huomioon Helsingin suomalaisissa ja ruotsalaisissa sekä Wiipurin molemmissa suomalaisissa lehdissä.

Ainoastaan

  • Uusi Suometar teki otteita kirjoituksesta ja
  • Viipuri kirjoitti oman artikkelinsa asiasta ja antoi tilaa Uuden Inkerin kirjoitukselle.
  • Karjala lupasi asiasta puhua, vaikkei sanonut hyväksyvänsä kaikkia kaikkia kohtia lehtemme kirjoituksesta, mutta ei lupaustansa pitänytkään.
  • Helsingin Sanomat
  • ja pääkaupungin ruotsalaiset lehdet olivat ylenkatseellisesti vaiti.

Mutta tämän voi vielä ymmärtää. Senaatin kiellon perustelut eivät vielä olleet julkisesti tunnetut, ja voi, sanoa tämänkin lehden kirjoituksesta sen, että se olisi voinut olla kokonaan toisin laadittu, jos kouluasiamme ajamisen vaiheet ja kirjelmien sisällys eivät olisi olleet niin salaperäisyyden verhossa.

Ei tiedetty näet muuta, kuin että vireillähän se asia on, ja uskottiin kanssa, että sen pitäisi menestyä.

Sitä kovemmin meihin sitte isku tuntuikin, kun valtio-avun sijasta saatiin -- pannukakku, -- sekin tyhjästä paistettu.

Mutta sitte ovat asiat muuttuneet. Minun ei tarvitse ruveta tässä toistamaan sitä, mitä tämän lehden lukijoille uutisista ja kirjoituksista on kyllin tunnettua.

Minun mielestäni on Uusi Inkeri aivan tarpeeksi paljastanut kaikki epäkohdat ja harha-askeleet yhteiskoulumme hommissa, sekä omilla kirjoituksillaan että tarkoilla selonteoilla asian johdosta pidetyistä kansalaiskokouksista ja ylipäänsä uusista askelista Pietarin koulu-olojen ohjaamisen tiellä. Kylliksi selvää pitäisi olla jokaiselle, millä perusteilla nyt on tehty uusittu anomus Suomen senaatille valtioavun myöntämisestä.

Mutta se, jolle asia on aivan tuntematon, on Suomen sanomalehdistö. Sama sanomalehdistö, joka tekee tarkkaa selkoa siitä, polttaako Ashanti-neekerien korkea-arvoinen kuningas suora vai väärävarista piippua; sama sanomalehdistö, sanon minä, ei viitsi ottaa tietoa siitä, miten sen omat kovan kohtalon alaiset kansalaiset 400 kilometrin päässä Helsingistä ja 125 kilometrin päässä Wiipurista taistelevat sivistysharrastustensa puolesta, ja mitä he erityisesti yhteiskoulunsa asiassa ovat tehneet ja mitä siitä toivovat. Eikä sitä varten tarvitse edes lähettää tiedustelijaa Pietariin. Kuten jo sanoin, on tässä lehdessä ollut aivan riittävästi tietoja.

Suomen sanomalehdistö ei vaan niitä näe. Se näkee vain asiain entisen menon, ja sitä se nyt alkaa penkomaan tomusta makaamasta.

Pitäisihän nyt jo toki ymmärtää, että entinen kouluhomma on kuollut ja kuopattu. Uusi kasvi on mullasta noussut ja vaatisi hellää hoitoa.

Sen sijaan prykäsivät Helsingin Sanomat oikein sortavan kirjoituksen Pietarin yhteiskoulua ja sen valtio-apua vastaan. Se saa ansaitun vastauksen ylempänä, joten minun ei ole asiaa puuttua siihen sen enempää.

Uusi Suometarkaan ei osannut sen parempaa, kuin painatti otteen mainitusta Helsingin Sanomien kirjoituksesta, tunnustaen kuitenkin alussa aivan rehellisesti, ettei ollenkaan tunne niiden syytösten laatua, joita Helsingin Sanomat pietarilaisille jakeli. Niitä onkin vähän vaikea tuntea, sillä ne ovat joko perättömiä unelmia tai nykyään kokonaan merkityksensä menettäneitä. Wielä painattivat Helsingin Sanomat palstoilleen Suomen senaatin kirjelmän, jossa perustellaan valtio-avun anomuksen hylkäävä esitys, ja Wiipurilainen Karjala on matkinut esimerkkiä.

Tuossa kirjelmässä ei ole meille mitään uutta, sillä sen sisältö oli pää-asioissaan Pietarissa jo tunnettu sen lähetystön kautta, joka oli asetettu asioista selkoa saamaan, eikä sillä asioiden nykyiseen asemaan nähden voi olla mitään merkitystä.

Se oli "siihen aikaan kun isä lampun osti".

Missä tarkoituksessa Helsingin Sanomat sen nyt vasta penkoo esille, on selvä kuin päivä.

Ei mitään apua kansalaisillemme Pietarissa -- siinä se!

Minun luullakseni olisi Suomen lehdillä kuitenkin paljon jalompi tehtävä Wenäjällä asuvien kansalaistensa suhteen. Ja se olisi heidän kansallisten ja sivistysharrastustensa tarmokas tukeminen kotimaan puolelta. Siihen tarvittaisiin ennen muuta oikeat tiedot niistä aatteista, joille nuo harrastukset täällä perustuvat ja myöskin mihin ne tähtäävät. Sitte vasta voitaisiin langettaa oikea arvostelu. Asioita tuntemattomana lähteä sitä tekemään on suorastaan moitittavaa ja vahingollista. Ei ole myöskään paikallaan, että vaietaan silloin kuin auttava sana paljon merkitsisi.

Kuoman Kaima

Comments