Kaverit–Друзья‎ > ‎Jäsenet‎ > ‎Veikko‎ > ‎

Kuoman Kaima

Kuoman Kaima

Kuoman Kaiman Pakinoita

Kuo­man kai­ma -ni­mi­merk­ki kir­joit­te­li pa­ki­noi­ta vuon­na 1906 il­mes­ty­nee­see­n Uu­si In­ke­ri -leh­teen. Ni­mi­mer­kin ta­ka­na on

Mui­ta sen ai­kai­si­a Pie­ta­ris­sa toi­mi­nei­ta suo­ma­lai­si­a leh­ti­mie­hi­ä:

Uusi Inkeri -lehti

 • vas­taa­va toi­mit­ta­ja Kaap­re Tyn­ni,
 • Paa­vo Räik­kö­nen,
 • P. Toik­ka
 • I. Peu­sa

Neva -lehti

 • Mat­ti Ruot­si Kel­tos­ta,
 • Si­mo Pel­li­nen Vuo­leel­ta,
 • Kaap­re Tyn­ni Kolp­pa­nas­ta se­kä
 • kau­pun­ki­kou­lu­jen o­pet­ta­jat Ju­ha­na Pe­rä­läi­nen ja
 • Aa­tu Halt­so­nen

Uusi Inkeri

Täs­sä sar­ja Kuo­man Kai­man Pa­ki­noi­ta ko­pi­oi­tu­na ja oi­ko­lu­et­tu­na Uusi Inkeri -lehdestä.

Ju­tut on tar­koi­tet­tu e­del­leen le­vi­tet­tä­vik­si ja

 • nii­tä saa va­paas­ti ko­pi­oi­da ja le­vit­tää ja on­kin se toi­vot­ta­vaa.

Näin li­sääm­me y­lei­sön tie­toi­suut­ta in­ke­ri­läi­syy­des­tä.

Jo­kai­nen ar­tik­ke­li muo­dos­taa ko­ko­naa­n it­se­näi­sen ju­tun link­kei­neen ja ku­vi­neen, jo­ten ne on help­po ko­pi­oi­da

 • o­maan b­lo­giin,
 • b­lo­gi­kom­ment­tei­hin,
 • säh­kö­pos­tiin ja
 • mis­sä vain on so­pi­vaa nii­tä jul­kais­ta.

Sar­ja­na Jul­kai­se­mi­nen

A­ja­tuk­se­na on, et­tä näi­tä Kuo­man Kai­man jut­tu­ja voi­si jul­kais­ta jos­sain sään­nöl­li­sen e­pä­sään­nöl­li­ses­ti il­mes­ty­vä­nä sar­ja­na.

 • Vaik­ka­pa Fa­ce­boo­kis­sa.
 • Tai sit­ten o­mas­sa b­lo­gis­sa pie­ne­nä pi­ris­tyk­se­nä ai­na vä­liin.

Jul­kai­se­mi­nen

Saa ko­pi­oi­da ja jul­kais­ta va­paas­ti.
Läh­det­tä ei tar­vit­se mai­ni­ta.

 • Ei muu­ta kuin co­py-pas­te lau­la­maan!
 • ja le­vit­tä­mään mie­len­kiin­toi­si­a jut­tu­ja In­ke­rin­maa­n a­joil­ta!
 • ja a­jois­ta!

Val­miit htm-tie­dos­tot löy­ty­vät zip-ha­ke­mis­tos­ta tä­män lin­kin ta­kaa.

Co­py-pas­tet­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa huo­mi­oi­da, et­tä ku­va saat­taa lin­kit­ty­ä jul­kai­si­jan ul­ko­puo­li­sel­le si­vus­tol­le.

 • Suo­sit­te­len ku­van ko­pi­oi­mis­ta o­mal­le si­vus­tol­le ja jul­kai­se­mis­ta sen kaut­ta.

Kuvat

Ku­­va pi­­ris­­tää­­ ai­­na b­­log­­gaus­­ta ja net­­ti­ar­­tik­­ke­­li­a. Mis­­tä sit­­ten ku­­vi­a löy­­tää? Täs­­sä joi­­tain e­­si­­merk­­ke­­jä.

 • Val­mii­ta ku­vi­a In­ke­ri K­lu­bin Goog­les­ta.
 • Leh­des­sä jul­kais­tu mai­nos. Suu­rin o­sa mai­nok­sis­ta on vuo­si-il­moi­tuk­si­a ja siis tois­tuu nu­me­ros­ta toi­seen.
 • Mai­nok­set o­vat y­leen­sä si­vul­la 4 ja 1 al­la o­le­vas­sa ku­vien link­ki­lu­et­te­los­sa.
 • E­sil­lä o­le­van leh­den e­tu­si­vun ot­sik­ko.
 • E­sil­lä o­le­van ar­tik­ke­lin ku­va.
 • Sa­man ai­ka­kau­den jos­sa­kin toi­ses­sa leh­des­sä o­le­va mie­len­kiin­toi­nen ku­va.
 • Mi­kä ta­han­sa ku­va vuo­den 1906 paik­keil­ta.
 • O­mat ku­va-ar­kis­tot.

 • Pää­a­si­a on saa­da huo­mi­o­ta, lu­ki­jan ja net­ti­surf­fai­li­jan ar­vo­kas­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta ai­kaa, kiin­nit­ty­mää­n in­ke­ri­läi­syy­teen.

Har­mil­lis­ta kyl­lä, näi­tä ku­vi­a In­ke­ri K­lu­bi Goog­les­ta ei voi suo­raan lin­kit­tää si­vul­le, mut­ta iF­ra­me on­nis­tuu, kun

 1. K­lik­kaa ku­van au­ki
 2. Kol­me pis­tet­tä oi­ke­as­sa y­lä­kul­mas­sa -> A­vaa­ uu­tee­n ik­ku­naan
 3. Kol­me pis­tet­tä oi­ke­as­sa y­lä­kul­mas­sa -> U­po­ta koh­de

Kan­sal­lis­kir­jas­to Ker­too

Uusi Inkeri

Nimekkeen tiedot

 • Päänimeke
  Uusi Inkeri -- fk14828
 • Alkupvm
  08.12.1905
 • Loppupvm
  19.12.1906
 • Kustantaja
  Uuden Inkerin kannatusyhdistys
 • Rinnakkais- ja varianttinimekkeet
  "Viipurin lisälehti" Uusi Inkeri-lehden tilaajille
 • Julkaisupaikka
  Viipuri
  08.12.1905 - 19.12.1906
 • Näytenumerot
  Uusi Inkeri, Näytenumero 17.02.1906
  Uusi Inkeri, Näytenumero 18.02.1906
  Uusi Inkeri, Näytenumero 19.02.1906
  Uusi Inkeri, Näytenumero 20.02.1906
  Uusi Inkeri, Näytenumero 23.02.1906

Uusi Inkeri -- Kaikki Numerot

Täs­sä suo­ra link­ki leh­den jo­kai­seen nu­me­roo­n e­rik­seen ja täy­si­ko­koi­siin ku­viin sen si­vuis­ta.

 • Si­vu­jen ku­vat o­vat JPG-tie­dos­to­ja.
 • Tal­len­net­ta­es­sa kan­nat­taa­ an­taa ku­val­le ni­mi, jon­ka pää­te on ".jpg".
 • Niis­tä voi poi­mi­a pik­ku­ku­vi­a ar­tik­ke­lei­hin.
 • Myös ku­va­kaap­paus näy­töl­tä o­nis­tuu.
 • Se on no­pe­a ja help­po.

Tammikuu 1906

 1. No 0 -- Ke 03.01.1906
 2. No 0 -- Ti 09.01.1906
 3. No 0 -- Su 14.01.1906
 4. No 0 -- Ke 17.01.1906
 5. No 0 -- Su 21.01.1906
 6. No 0 -- Ke 24.01.1906
 7. No 0 -- La 27.01.1906
 8. No 0 -- Ke 31.01.1906

Helmikuu 1906

 1. No 0 -- La 03.02.1906
 2. No 0 -- La 17.02.1906
 3. No 0 -- Su 18.02.1906
 4. No 0 -- Ma 19.02.1906
 5. No 0 -- Ti 20.02.1906
 6. No 1 -- To 22.02.1906
 7. No 0 -- Pe 23.02.1906
 8. No 2 -- Ke 28.02.1906

Maaliskuu 1906

 1. No 3 -- La 03.03.1906
 2. No 4 -- Ke 07.03.1906
 3. No 5 -- Pe 09.03.1906
 4. No 6 -- Su 11.03.1906
 5. No 7 -- Ke 14.03.1906
 6. No 8 -- Pe 16.03.1906
 7. No 9 -- Su 18.03.1906
 8. No 10 -- Ke 21.03.1906
 9. No 11 -- Pe 23.03.1906
 10. No 12 -- Su 25.03.1906
 11. No 13 -- Ke 28.03.1906
 12. No 14 -- Pe 30.03.1906

Huhtikuu 1906

 1. No 15 -- Pe 06.04.1906
 2. No 16 -- Su 08.04.1906
 3. No 17 -- Ke 11.04.1906
 4. No 18 -- Pe 13.04.1906
 5. No 19 -- Su 15.04.1906
 6. No 20 -- Ke 18.04.1906
 7. No 21 -- Pe 20.04.1906
 8. No 22 -- Su 22.04.1906
 9. No 23 -- Ke 25.04.1906
 10. No 24 -- Pe 27.04.1906
 11. No 25 -- Su 29.04.1906

Toukokuu 1906

 1. No 26 -- Ke 02.05.1906
 2. No 27 -- Pe 04.05.1906
 3. No 28 -- Su 06.05.1906
 4. No 29 -- Ke 09.05.1906
 5. No 30 -- Pe 11.05.1906
 6. No 31 -- Su 13.05.1906
 7. No 32 -- Ke 16.05.1906
 8. No 33 -- Pe 18.05.1906
 9. No 34 -- Su 20.05.1906
 10. No 35 -- Pe 25.05.1906
 11. No 36 -- Su 27.05.1906
 12. No 37 -- Ke 30.05.1906

Kesäkuu 1906

 1. No 38 -- Pe 01.06.1906
 2. No 39 -- Su 03.06.1906
 3. No 40 -- Ke 06.06.1906
 4. No 41 -- Pe 08.06.1906
 5. No 42 -- Su 10.06.1906
 6. No 43 -- Ke 13.06.1906
 7. No 44 -- Pe 15.06.1906
 8. No 45 -- Su 17.06.1906
 9. No 46 -- Ke 20.06.1906
 10. No 47 -- Pe 22.06.1906
 11. No 48 -- Su 24.06.1906
 12. No 49 -- Ke 27.06.1906
 13. No 50 -- Pe 29.06.1906

Heinäkuu 1906

 1. No 51 -- Su 01.07.1906
 2. No 52 -- Ke 04.07.1906
 3. No 53 -- Pe 06.07.1906
 4. No 54 -- Su 08.07.1906
 5. No 55 -- Ke 11.07.1906
 6. No 56 -- Pe 13.07.1906
 7. No 57 -- Su 15.07.1906
 8. No 58 -- Ke 18.07.1906
 9. No 59 -- La 21.07.1906
 10. No 60 -- Ma 23.07.1906
 11. No 61 -- Ke 25.07.1906
 12. No 62 -- Pe 27.07.1906
 13. No 63 -- Su 29.07.1906

Elokuu 1906

 1. No 64 -- Ke 01.08.1906
 2. No 65 -- Pe 03.08.1906
 3. No 66 -- Su 05.08.1906
 4. No 67 -- Ke 08.08.1906
 5. No 68 -- Pe 10.08.1906
 6. No 69 -- Su 12.08.1906
 7. No 70 -- Ke 15.08.1906
 8. No 71 -- Pe 17.08.1906
 9. No 72 -- Su 19.08.1906
 10. No 73 -- Ke 22.08.1906
 11. No 74 -- Pe 24.08.1906
 12. No 75 -- Su 26.08.1906
 13. No 76 -- Ke 29.08.1906
 14. No 77 -- Pe 31.08.1906

Syyskuu 1906

 1. No 78 -- Su 02.09.1906
 2. No 79 -- Ke 05.09.1906
 3. No 81 -- Su 09.09.1906
 4. No 82 -- Ke 12.09.1906
 5. No 83 -- Pe 14.09.1906
 6. No 84 -- Su 16.09.1906
 7. No 85 -- Ke 19.09.1906
 8. No 86 -- Pe 21.09.1906
 9. No 87 -- Su 23.09.1906
 10. No 88 -- Ke 26.09.1906
 11. No 89 -- Pe 28.09.1906
 12. No 90 -- Su 30.09.1906

Lokakuu 1906

 1. No 91 -- Ke 03.10.1906
 2. No 92 -- Pe 05.10.1906
 3. No 93 -- Su 07.10.1906
 4. No 94 -- Ke 10.10.1906
 5. No 95 -- Pe 12.10.1906
 6. No 96 -- Su 14.10.1906
 7. No 97 -- Ke 17.10.1906
 8. No 98 -- Pe 19.10.1906
 9. No 99 -- Su 21.10.1906
 10. No 100 -- Ke 24.10.1906
 11. No 101 -- Pe 26.10.1906
 12. No 102 -- Su 28.10.1906
 13. No 103 -- Ke 31.10.1906

Marraskuu 1906

 1. No 104 -- Pe 02.11.1906
 2. No 106 -- Ke 07.11.1906
 3. No 107 -- Pe 09.11.1906
 4. No 108 -- Su 11.11.1906
 5. No 109 -- Ke 14.11.1906
 6. No 110 -- Pe 16.11.1906
 7. No 111 -- Su 18.11.1906
 8. No 112 -- Ke 21.11.1906
 9. No 113 -- Su 25.11.1906
 10. No 114 -- Ke 28.11.1906
 11. No 115 -- Pe 30.11.1906

Joulukuu 1906

 1. No 116 -- La 01.12.1906
 2. No 117 -- Ti 04.12.1906
 3. No 118 -- Pe 07.12.1906
 4. No 119 -- Su 09.12.1906
 5. No 120 -- Pe 14.12.1906
 6. No 121 -- Su 16.12.1906
 7. No 122 -- Ke 19.12.1906
Alisivut (100): Näytä kaikki
Comments