Inkeri-aiheista Kirjallisuutta

Tämä kirjallisuuslutettelo Inkeriläisten Viestissä.

Tämä kirjallisuusluettelo PDF-tiedostona.

Inkeri-aiheista Kirjallisuutta

 1. Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan päiväkirjat. Osat 1 – 4. ELPO ry. Jyväskylä 1988.

 2. Ahonen Voitto. Jälleenrakennuksen politiikka ja talous. Kaupunkien toipuminen isosta vihasta noin vuoteen 1740. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 146. Vammala 1988.

 3. Alho Olli. Orjat ja isännät. Tutkimus inkeriläisistä maaorjarunoista. SKS. Helsinki 1979.

 4. Angere Johannes. Sotaa ja rauhaa rautaesiripun molemmin puolin. Nide. Hämeenlinna 1957.

 5. Angere Johannes. Kullankylä – vallankumouksen ajan tapahtumia Inkerinmaalla. Otava 1969.

 6. Angere Johannes. Me Kullan miehet – toisen maailmansodan aikaa Inkerinmaalla. Otava 1970.

 7. Arkkila Reijo. Evankeliumiyhdistys Boråsissa, 50-vuotisjuhlakirja. Evangeliföreningen i Borås. Gummerus Oy. 2006.

 8. Asplund Anneli (toim.). Kansanlauluja Inkerin maalta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 577. Pieksämäki 1992.

 9. Dahlgren Sam. Vainottu kirkko. Luterilaiset kirkot Itä-Euroopan maissa. Toimittanut ja täydentänyt Jaakko Launikari. SLEY. Pieksämäki 1990.

 10. Elomaa Jarmo. Inkerin bibliografia. Luettelo vatjalaisia, inkeroisia ja Inkerin suomalaisia käsittelevästä kirjallisuudesta. Castreniumin toimitteita 22. Helsinki 1981.

 11. Engman Max. Pietarinsuomalaiset. WSOY. Helsinki 2004.

 12. Eskola Olavi. Siperian kierros – inkeriläisen Juho Punkan elämä. Ristin voitto. Vantaa 1990.

 13. Flink Toivo ja Mäkilä Eeva. Inkerin lasten oppikirja. Päijät-Hämeen kirjapaino. 1995.

 14. Flink Toivo. Kotiin karkotettavaksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2010.

 15. Flink Toivo. Maaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa. Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistys-, kulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 1861 – 1917. Turku 2000.

 16. Flink Toivo. Pois Inkeristä, ohi Inkerin. Yliopistopaino. Helsinki 1995.

 17. Flink Toivo. Pois nöyrän panta. Inkerin Liitto 1922 -1944. Siirtolaisinstituutti. Turku 2012.

 18. Flink Toivo. Uuden runon Venäjä. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1989.

 19. Folkesten Toivo, Halttunen Aleksanteri, Jääskeläinen Toivo (toim.). 50-vuotismuisto kirkon kohtaloista Inkerissä. 50-årsminne av Kyrkans öde i Ingermanland. ISK. Västerås 1987.

 20. Haavio Elsa. Inkerin virsi. Vertaileva runontutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1943.

 21. Haltsonen Sulo. Entistä Inkeriä. Inkerin suomalaisasutuksen vaiheita ja kulttuurihistorian piirteitä. SKS Tietolipas 36. Helsinki 1965.

 22. Haltsonen Sulo. Inkerin suomalaisen kirkon vakiintumisen aikakausi (1800 – 1917). Jyväskylä 1969.

 23. Haltsonen Sulo. Runoretki Inkeriin v. 1853 Lisätietoja D.E.D. Europeuksen runonkeruun historiaan. Suomi 107:4. SKS. Helsinki 1957.

 24. Haltsonen Sulo. Vanha Tuutari. Tuntemattoman tekijän käsikirjoitus 19. vuosisadan alusta. SKS. Suomi 112:4. Helsinki 1967.

 25. Hanski Eino. Elävät varjot. Koko kansan kirjakerho (ei tarkempaa tietoa). 1986.

 26. Hanski Eino. Heimopataljoona. Finn Kirja, Tukholma – Juva 1982.

 27. Harvilahti Lauri. Kertovan runon keinot. Inkeriläisen lauluepiikan tuottaminen. SKS 1990.

 28. Hassinen Leino. Idän uusi aamu. Inkerin kirkon nousun vuodet. Karisto. Hämeenlinna 1997.

 29. Himiläinen Oskar. Vieras isänmaa. Inkeriläisen kohtalontie. Gummerus Jyväskylä 1981.

 30. Husa Risto. Alikersantti Antti Rokka. MC-Pilot. 2000.

 31. Huuhtanen Tuomo. Vallankumouksen vaiheita. Muistelmia Inkerinmaan hengellisestä herätyksestä. Ristin Voitto. Tikkurila 1976.

 32. Häkkinen Juho (toim. Terttu Pihlajamaa). Siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Omakustanne. Tukholma 1999.

 33. Hämäläinen Antti. Kadonnutta Inkeriä. Kuvateos. Inkerin Liitto. WSOY. Porvoo 1944.

 34. Iivarinen Salli Savorina. Vuosisadan tarinoita Inkeristä. Omakustanne. Tallinna 2008.

 35. Iivarinen-Savorina Salli Mari. Kaukana kotini Inkeri. Kesuura Oy. Helsinki 1994.

 36. Immonen Kari. Ryssästä saa puhua… Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918 – 39. Otava, Keuruu 1987.

 37. Inkerin suomalaisten historia. Julkaisija Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Jyväskylä 1969.

 38. Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69 – 70. SKS 1990.

 39. Inkinen Antti. Suomalainen koululaitos Pietarissa. Kasvatushistoriallisen seuran dokumentit 130.1938.

 40. Inkinen Antti. Suomalainen virkamies Pietarissa. Historiallinen aikakauskirja 2/1962.

 41. Jalava Aulikki. Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. SKS 1990.

 42. Jokinen Erkki. Idänkohtaus. 44 etydikuvaa Venäjän kohtaamisesta. Erkki Jokinen ja Suomen Lähetysseura. Gummerus Kirjapaino Oy. Pieksämäki 2005.

 43. Juntunen Alpo. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 1983.

 44. Jääskeläinen Juhani. Inkerin kirkon tuho Stalinin pakkokollektivoinnissa. Alea-kirja. Painoyhtymä Oy 1982.

 45. Jääskeläinen Juhani. Inkerin suomalainen evankelis-luterilainen kirkko neuvostojärjestelmän ensimmäisenä vuosikymmenenä 1917 – 1927. Väitöskirja. Helsinki 1980.

 46. Jääskeläinen Juhani. Inkerin suomalaisten evankelis-luterilaisten seurakuntien matrikkeli vuosilta 1918 – 1938. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 72. Helsinki-Saarijärvi 1982.

 47. Jääskeläinen Juhani. Jäähyväiset Inkerinmaalle. Yliopistopaino. Helsinki 2011.

 48. Kalemaa Kalevi. Kurikka Matti. Legenda jo eläessään. Inkeriläissyntyisen utopistin ja sosialistin elämäkerta. WSOY, Porvoo 1978.

 49. Karhu Eino. Isien sanoma. Tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansankulttuurista. Juminkeon julkaisuja n:o 18. Kuhmo 2002.

 50. Kempi Toivo. Inkeri, kotimme teräsmyrskyn silmässä. Sotakronikka. Opusliberum. Oy Nordprint Ab. 2008.

 51. Kempi Toivo. Miehet tulevat merten takaa. Muistelmia inkeriläisistä kuumassa ja kylmässä sodassa. Toivo Kempi. Hämeenkyrön kirjapaino. 2011.

 52. Kemppinen Mirja (toim.). Pilvivene. Larin Parasken runoja lapsille. Juminkeon julkaisuja no 44. Verso 2004.

 53. Kepsu Saulo. Pietari ennen Pietaria. SKS, toimituksia nro 608. 1995.

 54. Kilpinen Inkeri. Nouse Inkeri. Näytelmä. Kalevan näyttämö ry. Anson oy. 1991.

 55. Koivukangas Olavi, Toivonen Simo. Suomen siirtolaisuuden ja massamuuton bibliografia. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 1978.

 56. Koivukari Tapio. Meren yli, kiven sisään. WSOY 2009.

 57. Kolomainen Mikko. Inkerin ”toisinajattelijat”. Muistelmia Inkerin vapaiden herätysliikkeiden syntyvaiheista. Helsinki 1989.

 58. Kolomainen Mikko. Pojat ja vunukat. Inkeriläisen suvun historia. Ristin Voitto. Vantaa 1990.

 59. Konkka Juhani. Pietarin valot. WSOY, Porvoo 1958.

 60. Korkiasaari Jouni. Suomalaiset maailmalla. Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoilta tähän päivään. Siirtolaisuusinstituutti. Turku 1989.

 61. Krifors Lars (toim. Terttu Pihlajamaa). Oli onnistuttava. Omakustanne? Tukholma 2001.

 62. Kuivanen Lilja. Inkerin vuotuisjuhlat ja ajantieto. Omakustanne. Viro 2003.

 63. Kuortti Aatami, Arkkila Reijo. Inkerin kirkon yö ja aamu. SLEY 1990.

 64. Kuortti Aatami. Aloitettava alusta. SLEY 1973.

 65. Kuortti Aatami. Inkerin kirkon vaikeita vuosia. SLEY Pieksämäki 1963.

 66. Kuortti Aatami. Juhana, Inkerinsuomalainen. SLEY, Helsinki 1966.

 67. Kuortti Aatami. Kirkossa, keskitysleirissä, korvessa. Inkeriläispapin muistelmia. 4. painos. SLEY. Jyväskylä 1989.

 68. Ensimmäinen painos ilmestyi 1964. Vuonna 1934 ilmestyi ensimmäinen versio ”Pappina, pakkotyössä, pakolaisena.” Käännetty useille eri kielille.

 69. Kuortti Aatami. Tapahtui Inkerissä. SLEY 1962.

 70. Kuortti Aatami. Veljeni sotavangit. SLEY 1989.

 71. Kurko Kaarlo. Inkerin suomalaiset GPU:n kynsissä. WSOY. Porvoo 1943.

 72. Kuronen Aira. Inkerin keittiö. Ruokaperinnettä ja -ohjeita. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 862. 2002.

 73. Kuusi Matti. Maria Luukan laulut ja loitsut. Tutkimus läntisimmän Inkerin suomalaisperinteestä. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia 379. 1983.

 74. Kuussaari Eero. Vapaustaistelujen teillä. Sotahistoriallinen katsaus heimosotiin. Loviisa 1957.

 75. Laaksonen Pekka, Mettomäki Sirkka- Liisa. Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69 – 70. Helsinki 1990.

 76. Lahtinen Aarno (toim.), useita kirjoittajia. Todistuksena toivosta. Pietarin suomalainen Pyhän Marian kirkko. Kirkon Ulkomaanavun säätiö ja kirjoittajat. 2.täydennetty painos. 2005.

 77. Laurikkala Saini, Laurikkala S. J. Inkerinsuomalaisten hengellinen isä. Inkerissä 1909 – 1937. Ruotsissa 1952- – 1957. Inkeriläisten sivistyssäätiö. Uusikaupunki 1970.

 78. Lavonen Nina. Puhtaat pojat, taivaan tyttäret. Inkerin kuohittujen lahko. Juminkeko KRC-ILLH. 2012.

 79. Lehtonen Tyyne. Kohtalon lapsia. Otava 1974.

 80. Läärä Reino. Jää hyvästi Inkerinmaa. Gummerus. Jyväskylä 1982.

 81. Makara Antti. Rajat eivät pidätä. Kustannuspiste. Saarijärvi 1983.

 82. Manninen Ohto. Erillinen pataljoona 6:n tie. Artikkeli. Upseeriliiton julkaisuja. Sotilasaikakauslehti 63 (1988).

 83. Martikainen Tyyne. Stalinin vainot. Toivo ja Sanna Jääskeläinen – Inkerinsuomalaiset selviytyjät. TM-kirjat. Espoo 2006.

 84. Martikainen Tyyne. Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon. ”Että ketään heistä ei unohdettaisi”. Siirtolaisuusinstituutti. Painosalama Oy. Turku 2014.

 85. Mesiäinen Eeva. Maria Kajavan pitkä taival. Karas-sana. Gummerus. Jyväskylä 1990.

 86. Metiäinen Aappo, Kurko Kaarlo. Entisen Inkerin luterilaisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu sanoin ja kuvin. Inkere. Helsinki 1960.

 87. Miettinen Helena (toim.). Iloa ja voimaa tarinoimalla. Vanhustyön keskusliitto. Yliopistopaino 2009.

 88. Miettinen Helena (toim.). Vieläkö kukkivat omenapuut? Kadonnutta Pohjois-Inkeriä etsimässä. Inkerin kulttuuriseura. 2010.

 89. Miettinen Helena, Jogason Kyllikki. Petettyjen toiveiden maa. Arator Oy. Gummerus. Saarijärvi 2001.

 90. Miettinen Helena, Krjukov Aleksei, Mullonen Juho, Wikberg Pekka. Inkeriläiset. Kuka kukin on. Inkerin kulttuuriseura. Tallinna 2013.

 91. Miettinen Helena. Inkeriläiset maaton kansa. Tammi, Jyväskylä 1989.

 92. Miettinen Helena. Inkerin satulipas. Inkerin kulttuuriseura ry. Edita Oyj. Helsinki 2001.

 93. Miettinen Helena. Kirjeitä kaukaa. Inkerin kulttuuriseura ry. Helsinki 2008.

 94. Miettinen Helena. Kohtalontie. Kuka olen - minne kuulun. Inkeriläisen Aino Latun myrskyisä elämä. Esoterica. 1993.

 95. Miettinen Helena. Menetetyt kodit, elämät ja unelmat. Helsingin Yliopiston Sosiologian laitoksen tutkimuksia 11. Väitöskirja. Yliopistopaino 2004.

 96. Monahof Ania. Kärsimyksen pyhät kyyneleet. Kustantaja Sahlgren. 1997. Alkuperäisteos Genom graniten. Bonnier 1987.

 97. Mullonen Maria (toim.). Elettiinpä ennen Inkeris. Näytteitä inkerinsuomalaisten murteista. Petroskoin Valtionyliopisto, Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskus. Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti Periodica. Petroskoi 2004.

 98. Mutanen Pekka. Läpi tuskien käy elontie. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1989.

 99. Mutanen Pekka. Poika Markkovan kylästä. Dokumentaarinovelli. Karjalakustantamo. Petroskoi 1983.

 100. Mutanen Pekka. Vaiennetut sotilaat. Ajatus Kustannus oy. 1999.

 101. Nenola Aili (toim.). Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 735. Helsinki 2002.

 102. Nevalainen Pekka - Sihvo Hannes (toim.). Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 547. Pieksämäki 1992.

 103. Nevalainen Pekka, Hannes Sihvo (toim). Dokumentteja Inkerinmaalta. Studia Fennica Humanistica 11. Joensuun yliopisto 1990.

 104. Nevalainen Pekka. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla. Väitöskirja. Otava, Keuruu 1990.

 105. Nirvi R. E. Näytteitä inkeriläismurteista. Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus. Julkaisu 15. Valtion painatuskeskus 1981.

 106. Nokkala Tapani. Paavo Räikkönen. Inkerin mies. Hattula 2004.

 107. Nygård Toivo. Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Otava. Helsinki 1978.

 108. Ojala Ella. Ensimmäinen kevät. Tammi. 1994.

 109. Ojala Ella. Pelastunut albumi. Tammi. Helsinki 1991.

 110. Ojala Ella. Pitkä kotimatka. Tammi. Helsinki 1988.

 111. Ojala Ella. Sananlaskuja, tarinoita ja mielleyhtymiä. Tampereen museot 2000.

 112. Ojala Ella. Suomi näkyy. Tammi. Helsinki 1990.

 113. Paavilainen Sinikka. Kyynelvaunut. Inkerinsuomalaisten kohtaloita Neuvostoliitossa. Bookwell Oy. Vaajakoski 2013.

 114. Paavilainen Sinikka. Kyynelvaunut. Romaani inkerinsuomalaisten suuresta pakoretkestä. Into Kustannus Oy. InPrint, Riika 2014.

 115. Pakki Nikolai. Inkerin kylän lähihistoria taiteessa. Kuvateos. Rudolf Pakin omakustanne.

 116. Paraske Larin. Ruokopilli. Lyriikkaa ja kertomusrunoutta. Karjala-kustantamo, Petroskoi 1986.

 117. Paulaharju Marjut (toim.). Samuli Paulaharjun Inkeri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Porvoo 2010.

 118. Pekkanen Toivo. Inkerin romaani. WSOY. Helsinki 2002.

 119. Pelkonen Hannu. Voihan Venäjä! Rakentajarovastin matkassa Suomen suvun maille. Saarijärven Offset Oy 2009.

 120. Pettinen Albert. Lauluja sekakuorolle. Tarton inkerinsuomalaisten kulttuuriseuran sekakuoron ”Kiuru” ohjelmistoa v. 1988 – 1992 (nuottien kanssa). Tartto 1992.

 121. Pettinen Albert. Oppia, pelata laulella! Lauluja koululaisille. Kiuruveden Kirjapaino 1993.

 122. Pettinen Albert. Juureni ovat Suomessa. Viron inkerinsuomalaisten liitto. Paer OÛ. Tartto 2009

 123. Pihkala Isto, Kivioja, Timo. Juuret Inkerissä. Kustannus Oy uusi tie.

 124. Pitkänen Eero. Paimenpoika Inkeristä. Eero Pitkänen ja Reuna Kustantamo ja kirjakauppa Oy. Painopaikka Petro Ofsetas, Vilna. 2014.

 125. Pirhonen Olli. Kansan vihollinen. Inkerinsuomalaisen Niina Väärän tarina. Copyright @ Docendo OY. Saarijärven Offset OY 2012.

 126. Pärnänen E. Antti Kivekäs. Historiallinen romaani isonvihan ajoilta osat I ja II. Inkerin kulttuuriseura, Helsinki. 1995 ja 1996.

 127. Pärnänen E. Antti Kivekäs. Historiallinen romaani isonvihan ajoilta. WSOY 1943.

 128. Pörsti Sisko (myös nimellä Latvus). Kaukana omalta maalta. WSOY 2011.

 129. Rajainen Maija. Luterilaisuus Venäjän valtikan alaisena. Itä-Suomen ja Inkerin kirkon järjestelyvaiheita Uudenkaupungin ja Turun rauhojen molemmin puolin. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 87. Helsinki – Vammala 1972.

 130. Rantanen Vilho. Ristin ja Siperian tie: kappale kahden Siperiaan karkoitetun ja Siperiasta paenneen inkeriläisen kohtalon teistä. Gummerus 1935, näköispainos. Päivä. Hämeenlinna 1990.

 131. Raski Jaakko. Inkerin kirkko kansallisena kasvattajana. Helsinki 1932.

 132. Rautajoki, Reijo. Vaietut. Mediapinta. 2010.

 133. Ripatti Maria. Elämä yhden kortin varassa. Tammi. 1996.

 134. Riutta Ulla. Johannes Togi. Tuomittu pykälän 58 mukaan. Gummerus. Jyväskylä 2003.

 135. Riutta Ulla. Katso, mikä aamu. Mika Piiparisen elämä ja musiikki. Päivä, Jyväskylä 1985.

 136. Roiko-Jokela Heikki – Seppänen Heikki (toim.). Etelän tien kulkija – Vilho Helanen(1899 - 1952). Atena. 1997.

 137. Ronkonen Lyyli. Ilon ja itkun Inkeri. Katri Kukkosen elämäntarina. SLEYkirjat. 1995.

 138. Ronkonen Lyyli. Inkeri, isänmaa kallis. Gummerus, Jyväskylä 1990.

 139. Ronkonen Lyyli. Laps` Inkerin. Muistojen Inkeri Stalinin hirmuvallan alla. Gummerus, Jyväskylä 1989.

 140. Ruhanen Urho. Syytettynä suomalainen. Pohjoinen, Oulu 1989.

 141. Ruhanen Urho. Vuosisadan pyörteissä. Muistelmia ja esseitä. Karjala-kustantamo, Petroskoi 1987.

 142. Räikkönen Anni-Meri (toim.). Kalamatin mailta maailmalle. Räikkösten sukukirja. Räikkösten sukuseura, Newprint Oy Raisio 2008.

 143. Rämä Iivari. Jääkäripapin pitkä marssi. Herättäjä-Yhdistys r.y. Jyväskylä 1994

 144. Salminen Väinö. Inkerin runonlaulajat ja tietäjät. SKS, 1931.

 145. Santti Kaija. Sanakuulijasta sananjulistajaksi. Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917 – 1939. Väitöskirja. Suomen Kirkkohistoriallinen seura. 2008.

 146. Saressalo Lassi. Inkeri. Kertomus Inkerin kansoista ja kulttuureista. Tampereen Museoiden julkaisu 56. 2000.

 147. Sava Inkeri – Miettinen Helena. Liljan kuva kutsuu. Atena Kustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2000.

 148. Savijärvi Ilkka ja Muusa. Vot, ihminen tahtoo kotimaalle. Länsi-Inkerin kieltä ja kohtaloita. Studia Carelica Humanistica nro 8. Joensuu University Press. 1996.

 149. Savolainen Aatu. Suomalainen Sissisodassa. Muistelmia II Maailmansodasta. Terttu Pihlajamaa. 1999.

 150. Seppälä Mikko-Olavi, Seppälä Riitta. Aale Tynni. Hymyily, kyynel, laulu. Werner Söderström Oy, Helsinki. Painettu EU:ssa 2013.

 151. Seppänen Arvi. Pietarin päiväkirja. Suomen Lähetysseura. 2009.

 152. Sihvo Hannes (toim.). Inkerinmaalla. Muistoja Inkerin maasta ja kansasta sanoin ja kuvin. Karisto Hämeenlinna 1989.

 153. Sihvo Jouko. Inkerin kansan 60 kohtalon vuotta. Tammi. Helsinki 2000.

 154. Sihvo Jouko. Inkerinsuomalaisten kohtalo (toimitettu L. A. Gildin venäjänkielisen kirjan pohjalta). Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Helsinki 2007.

 155. Soikkeli Martti. Vaitelias mies. Edita Prima Oy. Helsinki 2008.

 156. Sopanen Tapani. Hänen siipiensä alla. Ristin Voitto. Vantaa 1982. Uusi painos 1990.

 157. Studia Carelica Humanistica 4. Inkeriläiskertomuksia. Universitas Ostiensis 1994. Joensuu 1994.

 158. Störgren Alexander. Mutkainen tie vapauteen. Omakustanne. 1993.

 159. Suominen Helli. Mooses Putro. Inkerinmaan kansallislaulun säveltäjä. Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Helsinki 1969.

 160. Survo Arvo. Itku Inkerille. Akateeminen kustannusliike 1992.

 161. Survo Arvo. Neljäs tuuli. Otteita inkeriläispappi Arvo Survon puheista. Valinnut ja toimittanut Vesa Junttila. Lasten Keskus, Jyväskylä 1989.

 162. Suvanto Risto. Aleksanteri Ahola- Valo ja viisas rakkaus. Ahola-Valon suppea elämäkerta. Elmo ry. 1995.

 163. Sveriges ingermanländska riksförbund. Sverigeingermanländarnas historia. Borås 2000.

 164. Taina Väinö. Vieras tulee ajallaan. SLEY-kirjat. 1992.

 165. Taina Väinö. Hakaristin hallinnasta Hankoon. SLEY-kirjat. 1994.

 166. Teinonen Markku, Virtanen Timo J. (toim.). Ingrians and Neighbours. SKS, Studia Fennica, Ethnologia 5. 1999.

 167. Tenkku Jussi ja Liisa. Inkeriläisiä siirtämässä. Päiväkirjat 1943 – 1944.

 168. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1151. Tieto Gummerus. Jyväskylä 2008.

 169. Termonen, Teuvo. Junalla Pietarista Kivennavalle. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 2008.

 170. Tervonen, Heikki: Arvo Survon matkassa Viipurista Volgan mutkaan. Kirjapaja 2007.

 171. Thuresson Birger. Inkerin Lilja. Pakolaistytön tarina. Ristin Voitto, Porvoo- – Juva 1986.

 172. Tiittanen Antti. Oma Inkerini. WSOY. Porvoo 1921.

 173. Timonen Senni (toim.). Näin lauloi Larin Paraske. SKS. Helsinki-Pieksämäki 1982.

 174. Toivonen Katrina. Rajan lapsi. Omakustanne. Ladonta ja muotoilu Fennia Typesetting. Toronto, Kanada. Estoprint 1998.

 175. Tuukkanen Saimi. Elämäni helminauha. Omakustanne. 1987.

 176. Tuuli Erkki. Inkeriläisten vaellus. Inkeriläisen väestön siirto 1941 – 1945. WSOY. Porvoo-Helsinki-Juva 1988.

 177. Tynni Aale. Inkeri, Inkerini. WSOY 1990.

 178. Vainikka Adam. Iloinen Inkeri. Inkerin kulttuuriseura ry. 2005.

 179. Vettenniemi Erkki. Punaisen terrorin todistajat: Neuvostoliitto suomalaisten leirivankien muistelmissa. Pohjautuu Tampereen yliopistossa 2001 hyväksyttyyn väitöskirjaan. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Karisto. Hämeenlinna 2004.

 180. Wikberg Pekka. Inkerinmaan kasvattajia, Toikat Hietamäeltä. Ykkösoffset Oy. Vaasa 2007.

 181. Virolainen Antti. Hittolan neito. Saarijärven Offset Oy. 2000.

 182. Virtaranta Pertti. Inkeriläisiä sananlaskuja ja arvoituksia. Castreniumin toimitteita 18. Helsinki 1978.

 183. Virtaranta Pertti. Katri Peräläinen, Inkeriläinen kielenoppaani. Separatum ex. Kalevalaseuran vuosikirja 60, 1980, 117 – 135.

 184. Virtaranta Pertti. Kulttuurikuvia Karjalasta. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. Mukana myös inkeriläisten vaiheita. Weilin & Göös. Jyväskylä 1990.

 185. Volkov Solomon. Pietari, eurooppalainen suurkaupunki. Otava 1996.

 186. Voutilainen Paavo. Runoja. Useita kirjoja. Karjala-kustantamo. Petroskoi.

 187. Inkerin eeppisiä runoja. Neuvostoliiton tiedeakatemian Karjalan haaraosasto. Kielen, kirjallisuuden ja historian laitos. Karjala-kustantamo. Petroskoi 1990.

Sekalaista Aineistoa

 1. Det svunna Ingermanland. En kort berättelse i ord och bild om Ingermanland och dess skingrade finska befolkning. ISK, Västerås 1986.

 2. Kadonnut Inkerinmaa. Lyhyt kertomus sanoin ja kuvin Inkerinmaasta ja sen hajotetusta suomalaisesta väestöstä. Historian tutkimuksia 4. Joensuun yliopiston julkaisusarja. Joensuu 1987.

 3. Teoksessa on kaksi Inkerin historiaa koskevaa artikkelia: Kimo Keskinen, Olli-Matti Sopanen, Heino Voutilainen, Inkerin kansan murrosvaiheet uudella ajalla. Matti Hirvonen, Inkerin ja Vatjan kansan kehityskaari.

 4. Ingermanländer i Västerås. Västerås Ingermanländernas förening VIF. Västerås 1989. Inkeriläiset Västeråsissa.

 5. Inkerinsuomalaiset paluumuuttajina: Selvitys inkerinsuomalaisten integraatiosta ja viranomaispalvelujen käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto. Helsinki Painatuskeskus 1995.

 6. Isien usko. Inkerin kirkon 350-vuotisjuhlanumero. Växjö 1961.

 7. Neuvosto-Karjalan kirjailijat. Hakuteos. Karjala-kustantamo, Petroskoi 1989.

 8. Jämsen Arja, Knaapi Jouko, Leskinen Sirkku, Salo Mikko, Syrjäläinen Soile. Palvelutaloja inkeriläisille vanhuksille. Inkerin vanhustenhuollon kehittämishankkeen arviointiraportti N:o 3. Yhteiskuntapoliittisia raportteja, Joensuun yo. Yhteiskuntapolitiikan laitos. 1988.

 9. Paikallisseurakunnan opas inkeriläistyössä.
  Laatinut kirkon ulkomaanasiain neuvoston asettama työryhmä. Helsinki 1991.

 10. Punalippu 8/1987.
  Petroskoi 1987.

 11. Lehden Inkeri-aiheinen erikoisnumero.
  Tietoja Suomeen aikoville Neuvostoliiton suomalaisille. Työministeriö, Helsinki 1990.

 12. Ulkosuomalaisia.
  Kalevalaseuran vuosikirja 62. SKS. Helsinki 1982. Sisältää mm. Max Engmanin artikkelit: Pietarin suomalaiset ruokatavarakaupat; Suomalaistyttö Pietarissa. Fiktio ja todellisuus sekä Matti Kuusen artikkelin Narvusin suomalaissuvuista.

Tiedossa Olevien Aineistojen Sijainti

 • Suomen Kansallisarkisto:
  • Inkerin Liiton kokoelma, EK / VALPO 1920 – 1940-luku, SUPO 1949 –
 • Maahanmuuttovirasto

 • Suomen Inkerin liiton ja Inkeriläisten Sivistyssäätiön kokoelmat

 • SKS:n Kansanrunousarkisto

 • Siirtolaisuusinstituutti

 • Turun yliopiston TKU / Inkerin henkisen kansanperinteen arkisto

 • Petroskoin aineistot:
  • Kansallisarkisto,
  • yliopisto,
  • Tiedeakatemia,
  • Karjalan Inkerin suomalaisten Liitto,
  • Valtion kansallisuusasioiden komitea,
  • Kirjailijaliiton ja sen julkaisujen arkisto,
  • Karjalan lehdistöarkisto,
  • Kansalliskirjasto.
 • Karjalan Tasavallassa asuvien inkerinsuomalaisten kotiarkistot

 • Viron Inkerinsuomalaisten Liitto ja sen kymmenen jäsenjärjestön arkistot

 • Virossa asuvien inkerinsuomalaisten ja heidän jälkeläistensä kotiarkistot

 • Virolainen muu arkistoaineisto:
  • Tarton yliopisto,
  • Riigi arhiv (Valtionarkisto)
 • Svenska Riksarkivet:
  • Utlänningskommissionens arkiv
 • Stadsarkivet i Borås:
  • SIR:s och andra ingermanländska organisationers arkivmaterial i Föreningsarkivet
 • Föreningsarkiv i olika städer:
  • De lokala ingermanländska föreningarnas arkivmaterial
 • Säpos arkiv

 • Pietarin Inkerin Liiton ja
  • Inkerinmaan inkerinsuomalaisten yhdistysten aineistot
 • Pietarissa ja Leningradin alueella asuvien inkerinsuomalaisen kotiarkistot

 • Venäjän arkistot
  • Moskovan,
  • Pietarin,
  • Petroskoin ja
  • Venäjän lukuisissa aluearkistoissa väestönsiirtoihin ja karkotuksiin liittyvää tietoa 1920–1940-luvuilta
 • Kasahstanin arkistot:
  • Väestönsiirtoihin ja karkotuksiin liittyvää aineistoa 1930-luvulta.
Comments