Ajatuksia Inkerin Kansan Tulevaisuudesta

Ajatuksia Inkerin Kansan Tulevaisuudesta

Meillä Inkerissä ei ole tietoja siitä, paljonko täällä on sellaisia vanhempia, jotka osaavat opettaa lapsilleen suomea. Emme myöskään tiedä paljonko on sellaisia vanhuksia, jotka opiskelivat suomenkielisissä kouluissa vuoteen 1937 saakka. Onko perheissä Inkerinmaalla nuoria ja lapsia, jotka ymmärtävät suomen kieltä?

Mielestäni näitä tietoja tarvitaan niitä suomenkielisiä kouluja, luokkia tai ryhmiä varten, joita aiotaan perustaa Inkerinmaalle. Samassa yhteydessä herää kysymys, paljonko tarvitaan suomen kielen opettajia. Ja missä ja miten heitä alettaisiin kouluttaa?

Inkeriläisten tapaamisissa, esimerkiksi kesäjuhlilla, on ollut paljon suomea puhuvaa väkeä. Useimmat heistä ovat kuitenkin vanhemman ikäluokan ihmisiä. Uskon, että meillä täällä Inkerinmaalla riittäisi voimia suomalaisen kulttuurin herättämiseksi, mutta siihen tarvitaan myös nuorten apua.

Valitettavasti usein on vain niin, että suomenkielentaitoiset nuoret siirtyvät Inkeristä Suomeen töihin. Eikö Inkerinmaalla olisi mahdollista järjestää suuremmassa määrin opetusta nuorille, että he jo täällä saisivat jonkin ammatin?

Voisin kertoa paljon mielenkiintoisia asioita Inkerin kansan elämästä ja perinteestä. Haluan tässä yhteydessä kuitenkin vain korostaa, että inkeriläistapojen juurruttamisessa ja kehittämisessä tärkeitä tekijöitä olivat luterilaiset kirkot ja seurakunnat sekä tietysti suuressa arvossa pidetyt papit. Mielestäni vanhat tavat voivat elpyä, jos inkeriläisillä on mahdollisuus asua samoilla alueilla lähellä toisiaan.

Iisakki Liukkonen

Inkeriläisten Viesti 1992

Comments