Kaverit–Друзья‎ > ‎Jäsenet‎ > ‎Veikko‎ > ‎1800 –‎ > ‎

1684-12-18 Vetoomus

Vetoomus

”Että mo' Duderin Seuracunnalda
olemma andanet ]tzenin wiettellä
Narffwan Rejsulle ia sielä Corkian
Esiwallan E ten monikahtoia Kajpauxia
meiden ]sendem Pälen Kaipaman, ]oita
en mo' olemma Pääta taitanet; mingä
asian ia Syn tähden me nyt olemma
fangiuxelle Kijnitetty ia mo' ey tiedemme
millan muotowa idzem testä Pelesta
Sentahden mo' nytt, Andexi anomuxen
Cauta Pydäm meiden fangiuxistan
wapahclotjxi tulla, Ruckoilden ette mo'
Saisim meiden omajsein työm Kottian
Pästä, Ulos Lupan, ettem mö elo'jsein
sen Kaltlaisein turhain asian ickene
Enämbj tahra, Jos mo' tästä edes
senkaldaisissa wäreissa asiojssa Löuetan
nijn mo' olemma Kaxikiertajsen
Rangastuxen ansiojnet. Sen Suremexi
todistuxexi anname meiden nimen tähen
alla Kirioitta, 

Narfwas cl. 18 December
Anno 1684.

Jacob Häuffä, Mattj Läjnj,
Peter Hänninen
Anders Kuissma,
Mattj Heykalain ( .7)
Erick Parcko
Staffan Märtensson Sarlain
Simonn Matzsson Sarowij
Erich Jackamoin
JÖrann Rickainn

Nimien vieressä on omakätiset puumer=
kit. Allekirjoittajat olivat kotoisin
Tuutarin Karhilan ja Vuissakan
neljänneksistä. Häyhän Jaakko, Leinin
Matti ja Kuisman Antti olivat Sulkulan
kylästä, Sarvi/Simo Vuissakasta ja
Hännisen Pekko Kakkulasta. Muiden
kotikylät ovat vielä selvittämättä.

--

Inkerinmaan ja Kakisalmen läänin
talonpoikien valituksen allekirjoittajia
v. 1686. Yhteensä 181 valittajan
joukossa on ortodokseja, luterilaisia,
lautamiehiä ja tavallisia talonpoikia.
Luterilaisille on pantu tavallisesti
lisänimet, mutta ortodokseilla on
jälkinimenä isän nimi eli patronyymi.
Koska asiakirja on kopio, puumerkit
ovat puhtaaksipiirrettyjä.

--

Venjoen (Schlawanka) valittajien
joukossa on Villikaisen Tahvana
(Staffan Wiliackain), yksi Töllikön
viidestäsadasta veljestä. Kaikki Nea/an»
suun cualittajat, ortodoksizisannät Jwan
Martian Moseoff, Semana Hådarson,
Wasilij Onisima, Sahwa Håtkason ja
Thimo Parison, ovat kotoisin samasta
kylästä, Spaskoin pogostan Sutelasta.
Naista Hotkin Saava (myös: Safwa

--

Hotki tai Sawa Fedotof) vangittiin
Spaskin ryssänkirkon ratsiassa cu. 1684
(s. 106). Valittajien valtuuttamat
Tukholmassa käyneet mieromiehet
olivat Valkeasaaren kappalainen
Mathias Moisander ja ortodoksitalonz
poika Huotari (Hådar Hådarsson
Porssovo) Korpiselän Hyväselän
kylästä.
Comments