Toi­vo Rän­nä­li Esil­lä Lap­peen­ran­nan Kir­jas­tos­sa

lähettänyt Клуб Ингрия 11.11.2021 klo 23.53   [ 5.12.2021 klo 0.39 päivitetty ]

Toivo Rännäli Esillä Lappeenrannan Kirjastossa

Toivo Rännäli. Jokimaisema. Siperia.
Toivo Rännäli. Jokimaisema. Siperia.

Lap­peen­ran­ta 2021

In­ke­ri Klu­bil­la on ilo esi­tel­lä suu­ri suo­ma­lai­nen tai­de­maa­la­ri Toi­vo Rän­nä­li Lap­peen­ran­nan kir­jas­ton kä­vi­jöil­le!

Ornamentti alas

Toivo Rännäli

Toivo Rännäli Pelto Maalaus
Toivo Rännäli Pelto Maalaus

Тойво Ряннель: Мой Чѐрный Ангел

Rän­nä­lin elä­mäs­tä ker­to­va kir­ja

-- Мой Чѐрный Ангел -- Nettiversio-

-- Kirjan PDF-versio -- Inkeri.Ru sivustolla

Toi­vo Rän­nä­li: Mus­ta En­ke­li­ni

Rän­ne­lin elä­mäs­tä ker­to­va kir­ja Mus­ta En­ke­li­ni

-- Kir­jan trans­laat­to­ri­suo­men­nos

Leonid Gildi: Народ изгой в России

Toivo Rännäli Leonid Gildin kirjassa Гильди Л.А.: Народ изгой в России

-- Sivu 44

-- Sivu 244 ja siitä kuusi sivua eteenpäin

In­ke­ri­läis­ten Vies­ti

-- Ha­ku ar­kis­toi­tui­hin vuo­si­ker­toi­hin

Kuvia näyttelystä

Inkeri Klubin näyttely Lappeenrannassa 1.12. – 31.12.2021
Inkeri Klubin näyttely Lappeenrannassa 1.12. – 31.12.2021

Juhani Junna, valokuvat ja teksti. Valokuva-albumin valokuvat ja visuaalinen suunnittelu Juhani Junna.
Ju­ha­ni Jun­na, va­lo­ku­vat ja teks­ti. Va­lo­ku­va-al­bu­min va­lo­ku­vat ja vi­su­aa­li­nen suun­nit­te­lu Ju­ha­ni Jun­na.

Näyttelyn visuaalisen suunnittelun henkilöt: Viola Heistonen intendentti, kokoelmat ja Veikko Kukkonen amanuenssi, kokoelmat. Лица в визуальном оформлении выставки: Виола Хейстонен куратор, коллекции и Вейкко Кукконен амануэнсис, коллекции.
Näyt­te­lyn vi­su­aa­li­sen suun­nit­te­lun hen­ki­löt: Vi­ola Heis­to­nen in­ten­dent­ti, ko­ko­el­mat ja Veik­ko Kuk­ko­nen ama­nu­ens­si, ko­ko­el­mat.

ЛЛи­ца в ви­зу­аль­ном офор­мле­нии выс­тавки: Ви­ола Хей­сто­нен ку­ратор, кол­лекции и Вей­кко Кук­ко­нен ама­ну­эн­сис, кол­лекции.

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021
In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021
In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­tos­sa 1.12. – 31.12.2021

ċ
Клуб Ингрия,
5.12.2021 klo 0.45
Ċ
Клуб Ингрия,
5.12.2021 klo 0.37
Comments