Me­hi­läi­nen

lähettänyt Клуб Ингрия 4.11.2021 klo 3.03   [ 11.11.2021 klo 23.30 päivitetty ]

Me­hi­läi­nen

Me­hi­läi­nen oli Eli­as Lönn­ro­tin toi­mit­ta­ma ai­ka­kaus­leh­ti. Se il­mes­tyi ker­ran kuus­sa vuo­si­na

Mehiläinen
Mehiläinen

Link­kien ta­kaa löy­ty­vät ar­tik­ke­lit saa nä­ky­mään teks­ti­muo­dos­sa “ny­kyai­kai­sil­la” kir­jai­mil­la e­si­tet­ty­nä, kun klik­kaa va­sem­man reu­nan “A” kir­jain­ta. Teks­te­jä voi myös co­py-pas­tet­taa ja nii­den uu­del­leen jul­kai­se­mi­nen on va­paa.

 • Ol­koon myös tä­män ar­tik­ke­lin ja sen läh­de­koo­din uu­del­leen jul­kai­se­mi­nen, muok­kaa­mi­nen ja ja­ka­mi­nen va­paa.
 • Läh­det­tä ei tar­vit­se il­moit­taa.
 • Ar­tik­ke­lin lo­pus­sa on link­ki läh­de­koo­din mark­down-pan­doc tie­dos­toon, jo­ta on help­po käyt­tää eri­lai­siin jul­kai­su­muo­toi­hin.

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on jul­kais­tu luo­ki­tel­tu ha­ke­mis­to leh­den kaik­kiin kir­joi­tuk­siin.

Suo­ma­lai­si­a lu­ku­het­ki­ä Eli­as Lönn­ro­tin toi­mit­ta­man Me­hi­läi­sen seu­ras­sa!

Me­hi­läi­sen Ai­ne­his­to.

Vuo­si­ker­toi­na

 • Vuo­si­ker­ta
  1836
 • Vuo­si­ker­ta
  1837
 • Ei il­mes­ty­nyt
  1838
 • Vuo­si­ker­ta
  1839
 • Vuo­si­ker­ta
  1840

1. Ru­no­ja ja Lau­lu­ja.

Wuo­si 1836.

Wuosi 1837.

Wuosi 1839.

Wuosi 1840.

2. Suo­men kan­san Sa­na­las­ku­ja ja Ar­vuu­tuk­si­a.

Löy­tyy usi­am­pi­a mel­kein jo­ka kuu­osan lo­pul­la vuo­si­ker­rois­sa 1836 ja 1837.

Wuo­si 1836.

Wuosi 1837.

3. Satuja.

Wuosi 1836.

 1. Ukko ja kuolema.
  Tammikuu 1836.
 2. Kontio ja hiiri.
  Tammikuu 1836.
 3. Lin­nut, ne­li­jal­ka­set ja yö­leik­ko
  Tam­mi­kuu 1836.
 4. Paimen ja Ahti.
  Helmikuu 1836.
 5. Hepo ja härkä Helmikuulta.
  Helmikuu 1836.
 6. Jalopeura ja kettu.
  Maaliskuu 1836.
 7. Hevonen. Maaliskuulta.
  Maaliskuu 1836.
 8. Susi ja akka.
  Huhtikuu 1836.
 9. kaksi hevoista.
  Huhtikuu 1836.
 10. Talohiiri ja metsähiiri.
  Huhtikuu 1836.
 11. Wähämielinen härkä.
  Toukokuu 1836.
 12. Kettu ja korppi.
  Toukokuu 1836.
 13. Wan­ha lei­ona, met­sä­si­ka ja aa­si.
  Tou­ko­kuu 1836.
 14. Sudet ja lampaat.
  Kesäkuu 1836.
 15. Koira ja varjonsa.
  Kesäkuu 1836.
 16. Kettu ja marjat.
  Kesäkuu 1836.
 17. Simpukka ja kotka.
  Heinäkuu 1836.
 18. Aarre.
  Heinäkuu 1836.
 19. Lei­ona, leh­mä, vuo­hi ja lam­mas.
  Hei­nä­kuu 1836.
 20. Hiiret ja tammi.
  Elokuu 1836.
 21. Kettu ja kukko.
  Elokuu 1836.
 22. Lampaat ja koira.
  Lokakuu 1836.
 23. Mehiläinen ja kyyhkynen.
  Lokakuu 1836.
 24. Sääski ja härkä.
  Lokakuu 1836.
 25. Mettiäinen ja muurahainen.
  Marraskuu 1836.
 26. Mettiäinen ja hämähäkki.
  Marraskuu 1836.
 27. Kotka ja jänis.
  Marraskuu 1836.
 28. Kissa ja koira.
  Joulukuu 1836.
 29. Oinas ja härkä.
  Joulukuu 1836.
 30. Varpunen ja poikansa.
  Joulukuu 1836.

Wuosi 1837.

 1. Paimenten toivotukset.
  Tammikuu 1837.
 2. Ku­nin­kaan pal­ve­li­a ja ker­jä­läis-uk­ko.
  Tam­mi­kuu 1837.
 3. Kissa ja leivonen.
  Helmikuu 1837.
 4. Susi ja hevonen.
  Helmikuu 1837.
 5. Mies ja hevosensa.
  Helmikuu 1837.
 6. Miehet ja rahakukkaro.
  Helmikuu 1837.
 7. Sammakko ja härkä.
  Helmikuu 1837.
 8. Poika ja äiti.
  Maaliskuu 1837.
 9. Kaksi koiraa.
  Maaliskuu 1837.
 10. Koira, kukko ja kettu.
  Maaliskuu 1837.
 11. Sääski ja jalopeura.
  Maaliskuu 1837.
 12. Joki ja lähde.
  Huhtikuu 1837.
 13. Wai­mo, mie­hen­sä ja kuo­le­ma.
  Huh­ti­kuu 1837.
 14. Hirvi ja sarvensa.
  Toukokuu 1837.
 15. Karhu ja jalopeura.
  Toukokuu 1837.
 16. Akka, kissa ja hiiret.
  Kesäkuu 1837.
 17. Kettu ja kissa.
  Kesäkuu 1837.
 18. Jänikset ja sammakot.
  Heinäkuu 1837.
 19. Pukki ja kettu.
  Heinäkuu 1837.
 20. Kärpänen ja poikansa.
  Elokuu 1837.
 21. Isä ja poika.
  Elokuu 1837.
 22. Yörastas ja leikko.
  Elokuu 1837.
 23. Kurki ja riikinkukko.
  Syyskuu 1837.
 24. Orava ja pähkinä.
  Syyskuu 1837.
 25. Härkä ja koira.
  Syyskuu 1837.
 26. Harakka.
  Lokakuu 1837.
 27. Jänis ja varpunen.
  Lokakuu 1837.
 28. Humala ja kataja.
  Lokakuu 1837.
 29. Omenapuu ja fiikunapuu.
  Marraskuu 1837.
 30. Kaksi kamelia.
  Marraskuu 1837.
 31. Sirkka ja muurahainen.
  Marraskuu 1837.
 32. Metsäsika, hevonen ja mies.
  Joulukuu 1837.
 33. Susi ja koira.
  Joulukuu 1837.
 34. Mies ja Lempo.
  Joulukuu 1837.
 35. Pääskynen ja muut linnut.
  Joulukuu 1837.

4. Suo­men kan­san mui­nas-asi­ois­ta.

Eri vuo­si­na.

5. Suo­men kan­san ja maan tie­to­hin kos­ke­vi­a.

Wuo­si 1836.

Wuosi 1837.

Wuosi 1839.

Wuosi 1840.

6. Suomenkielen-opastollisia.

7. Suomen runo-opastollisia.

8. Suomalaisia tarinoita.

9. Itämaan tarinoita.

10. Yhtä ja toista.

Wuosi 1836.

Wuosi 1837.

Wuosi 1839.

Wuosi 1840.

His­to­ri­an kir­joi­tus

Il­man näi­tä näin eri­tel­len mai­ni­tul­ta ai­nei­ta on jo­ka toi­nen ark­ki Me­hi­läi­ses­tä his­to­ri­a-lu­ku­a, ni­mit­täin:

Ih­mis­kun­nan his­to­ri­a

vuo­si­ker­rois­sa 1836 ja 1837

 • yh­teis­tä ih­mis­su­ku­kun­nan his­to­ri­ata al­ku­ajois­ta ru­ve­ten ja 400 vuot­ta lä­hel­le Wa­pah­ta­jan syn­ty­mä­tä ulot­tu­en;

Suo­men his­to­ri­a

vuo­si­ker­ras­sa 1839

 • Suo­men his­to­ri­ata, al­ku­ajois­ta näi­hin ny­ky­sii­n as­ti; ja

We­nä­jän his­to­ri­a

vuo­si­ker­ras­sa 1840

 • We­nä­jän his­to­ri­ata al­ku­ajois­ta 1500-vuo­si­lu­kuun Kris­tuk­sen syn­ty­män jäl­keen.

Me­hi­läi­sen Lop­pu

U­se­am­mis­ta syis­tä, ja eri­no­mat­tain sen täh­den, et­tei ole saa­nut tar­peek­si lu­ki­joi­ta eli mui­ta os­ta­ji­a, tu­lee Me­hi­läi­nen täl­lä kuu­n-osal­la lo­pet­ta­maan työn­sä ja toi­men­sa.

Sen, jo­ka pa­hek­su tä­tä kes­ken lo­pet­ta­mis­ta, soi­sim­ma it­sen­sä ru­pee­van jo­tain sa­no­ma­leh­ti­ä toi­mit­ta­maan, ja il­man omaa työ­tä, huol­ta ja vai­vaan­sa vie­lä pääl­li­sek­si omis­ta va­rois­tan­sa mak­saa 300 rup­laa vuo­del­ta, joi­ta ot­ta­jain kaut­ta ei saa­da pal­ki­tuk­si.

Nii­n on se tä­nä vuon­na Me­hi­läi­sen kans­sa ol­lut.

Ne, jot­ka ovat pyy­tä­neet tä­män vuo­den Me­hi­läis­tä ja edel­tä mak­sa­neet ko­ko vuo­si­ker­ras­ta, saa­vat tu­le­va­na syk­sy­nä eli tal­ve­na lop­pu-puo­len We­nä­jän his­to­ri­as­ta pal­kin­nok­si, jo­ka heil­le tu­lee pos­tin kaut­ta lä­he­tet­tä­väk­si eli, joil­le niin pa­rem­min so­pii, Hel­sin­gis­tä saa­ta­vak­si.

Lo­puk­si kii­täm­mä nii­tä, jot­ka lä­het­tä­mil­lä kir­jo­tuk­sil­lan­sa eli muul­la toi­mel­la ovat Me­hi­läis­tä au­tel­leet. Mi­tä tul­leis­ta kir­jo­tuk­sis­ta ei ole si­hen so­pi­nut, ko­em­ma jol­lain muul­la ta­val­la vas­ta prän­tä­tyk­si saa­da.

Myös on vel­vol­li­suu­tem­me tie­dok­si an­taa, et­tä

 • 1837 vuo­si­ker­ran his­to­ri­a-osa on pro­vas­ti Pie­ta­ri Tik­lee­ni vai­na­jal­ta toi­mi­tet­tu;
 • Suo­men his­to­ri­a, 1839 vuo­si­ker­ras­sa, Aka­de­mi­an op­pi­lai­sel­ta Jo­han Fred­rik­ki Ka­jaa­nil­ta; ja
 • We­nä­jän his­to­ri­a täs­sä vuo­si­ker­ras­sa kap­pa­lai­sel­ta We­si­lah­des­sa, Gus­ta­vi Tik­lee­nil­tä.

Hel­sin­gis­tä 31 p. Tou­ko­kuus­sa 1840.
Eli­as Lönn­rot.

Me­hi­läi­sen Ar­tik­ke­lit Kuu­kau­sit­tain

1836

Tammikuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 9

Helmikuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 6

Maaliskuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 8

Huhtikuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 8

Toukokuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 10

Kesäkuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 10

Heinäkuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 9

Elokuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 8

Syyskuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 10

Lokakuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 9

Marraskuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 12

Joulukuu 1836.

 • Artikkelit, kpl: 9

1837

Tammikuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 7

Helmikuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 13

Maaliskuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 10

Huhtikuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 6

Toukokuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 7

Kesäkuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 7

Heinäkuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 9

Elokuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 17

Syyskuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 15

Lokakuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 7

Marraskuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 10

Joulukuu 1837.

 • Artikkelit, kpl: 10

1839

Tammikuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 3

Helmikuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 3

Maaliskuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 2

Huhtikuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 3

Toukokuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 4

Kesäkuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 3

Heinäkuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 3

Elokuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 4

Syyskuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 14

Lokakuu 1839.

 • Artikkelit, kpl: 8

Marraskuu 1839

 • Artikkelit, kpl: 3

Joulukuu 1839.

 • Ei ilmestynyt
 • Artikkelit, kpl: 0

1840

Tammikuu 1840.

 • Artikkelit, kpl: 5

Helmikuu 1840.

 • Artikkelit, kpl: 4

Maaliskuu 1840.

 • Artikkelit, kpl: 4

Huhtikuu 1840.

 • Artikkelit, kpl: 7

Toukokuu 1840.

 • Artikkelit, kpl: 8

Kesäkuu 1840.

 • Artikkelit, kpl: 3
ċ
Клуб Ингрия,
4.11.2021 klo 3.11
ċ
Клуб Ингрия,
4.11.2021 klo 3.09
Comments