Fenno-Ugrica

lähettänyt Клуб Ингрия 16.9.2016 klo 12.38   [ 16.9.2016 klo 12.50 päivitetty ]
Linkkejä Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica kokoelmaan:

Sanalistat

Tässä kokoelmassa löydät digitoiduista ja oikoluetuista teoksista tuotetut sanalistat kielittäin.

In this collection, you may find the word lists, which are generated from the digitized and edited books by language.

В этой коллекции вы можете найти классифицированные по языкам списки слов, составленных на основе откорректированных текстов оцифрованных книг.

Before using the word lists, please, read this information

Yhteisö sisältää kokoelmat

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Kausijulkaisut

 


Tähän kokoelmaan on koottu sekä sanomalehtiä että aikakauslehtiä / This collection contains both newspapers andjournals / Коллекция содержит газеты и журналы 

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Inkerin kielen 1'000 yleisintä sanaa:

ja
ono
i
ei
hää
jot
ovat
ku
kera
vaa
se
oli
a
on
kuin
päälle
jo
Ja
pittää
niku
hänen
kaik
ni
A
kummat
oo
siis
Kuva
meijen
niin
miä
neet
hänt
Hää
vart
paljo
pääl
kumpa
tali
viil
No
mut
hyy
Kuin
maan
pois
viisii
ain
sitä
Mut
Se
männöö
mitä
senen
saa
siä
evät
mööt
koko
kuva
nyt
myyt
kons
kovast
peräst
kiin
tuli
noisi
ollaa
saap
sil
Ei
hyväst
mäni
suur
Jos
kus
myy
Mitä
toin
aikaa
inmihiin
sentää
al
möö
tulloo
taas
itse
Sil
enemmän
mukkaa
siil
hänel
inmihisen
saoi
vettä
Kaik
heijen
siin
hänelle
ilman
ellää
möitä
heitä
päivyt
yli
sen
maata
miun
männä
täs
I
kasvaa
suuret
avul
vähä
Ku
kaks
niitä
poolee
Miä
tarvis
et
veel
Siis
tehä
tiitää
Neet
jos
yks
vesi
herra
höö
olla
elläät
siint
ympäär
Nyt
no
töö
maaha
samoi
etes
tekkööt
mittää
ottaa
takas
yllää
eri
hyvä
kumpaa
toiset
antaa
mikä
männööt
olt
sannoo
Hänen
vastaa
veen
Kons
en
kasvaat
to
Löytäkää
jokko
kasvot
kumpia
meil
olliit
tulloot
vees
Möö
Vot
katettu
Hyy
Pittää
kertaa
läpi
meille
näki
näyttää
suuren
Sitä
maa
nas
oman
tyy
Meijen
seisoo
Jot
hiljaa
näkkyy
tekköö
hoitaa
kuului
osa
saotaa
tyytä
voi
aijaa
jälest
olliis
poika
siihe
Sentää
aikaan
kutsutaa
luuks
päivä
alle
katsoi
luun
noisoo
ommaa
vaik
Jo
Niin
kiiree
luut
paikaas
päivän
pään
ruume
tuuli
Katsokaa
Maksima
Paljo
jällee
katsoa
kovin
liki
mont
niijen
ruumeht
tehty
teijen
tihtii
vai
Vaa
ajal
kaikkinee
paikkaa
pani
toisee
ajan
eikä
elo
joka
melkeen
tiitä
toisen
voip
Käskytöö
Matti
Täs
merkitys
puut
tehhää
välis
ääni
Petjka
Siil
ennen
häntä
ikä
ilma
inmihisel
ken
kottii
möötä
otti
päivyen
päivää
veri
vet
Emmi
Höö
Senen
ikkee
kumman
lounat
mis
päin
ruumeen
sai
siimenet
silmät
sinne
vot
Liisa
Mikä
Näät
Ono
dispetcera
joen
minuttia
miulle
näytetty
omal
paikka
panna
taik
vähän
Tuli
elokkahat
heil
katsoo
kerran
kolt
perrää
piti
poojezda
valkia
şkoulun
Siä
ees
iis
ko
kuvvaa
miul
mokkooma
tekahuu
tunnia
alkaa
ennää
ettee
itsiää
käet
meren
niist
paikaal
plaanu
saavva
takkaan
toist
tämä
yhtee
äkkistää
Myy
Niku
Perrää
Veel
assia
huukua
inmihist
kasvoloja
kummiil
näät
oma
poojezdat
puulee
seel
ääree
Ken
Senenperäst
V
aivot
itseen
jalat
kala
kallaa
kilometraa
kuhu
kummaas
kylmä
linnut
matka
metsät
päivääl
siulle
syykki
yhes
ympäriil
Töö
aika
jooksoo
juuksi
lentää
mokkoomat
näin
oltii
piin
pitkä
päivät
tyyn
vari
vastais
ympär
Kuhu
Miks
Pohjan
Siin
elokas
enemmittee
hänest
kaikkia
kohojaa
lapset
mörni
niil
pohjaa
poolen
saavat
sinnua
syykkiä
tee
teki
valkiaa
Ƶdaan
Ikä
Päivyt
Strela
emä
ensikää
heille
huuku
joki
kual
lehet
läkkäis
löytää
nähä
näkköö
näy
näyttiis
oja
paikan
pappi
pität
pohja
rantaa
sannoa
siul
talonpoika
toisia
voivat
vootta
Mäni
Viil
antaat
antoi
elokkahia
emmä
enemp
hyppäis
itsellee
joet
kavvan
kohas
laps
otsaa
paikois
pimmiä
poikain
poolest
puulest
puun
päält
ruumees
seisoi
sises
siun
takkaaks
talveel
viip
vuutta
yhen
KYSYMYKSET
Kiussatus
Maan
Moskovan
Yli
ajoi
eik
elä
ettääl
kartast
kohallee
kust
liinöö
looks
luu
läätä
maast
meitä
metsääs
minnua
muskulit
noisiit
osat
piä
rankka
siilt
Elä
Herra
Jokko
Oleksa
P
Toin
alkoi
allaa
gloobusast
hyvvää
inmihiset
jooksoot
jäi
kahen
kalat
kasvo
kasvoloin
koira
kui
kuuta
kysyi
läksi
metsää
miis
minutin
pannaa
piinet
selväst
tii
toiseel
tämän
tääl
veli
En
Ivanovic
Koko
Oli
Parmen
Pepe
Tehkää
Vanja
graafikkaa
herran
jaksa
juuksoo
kalan
kesäl
käen
laittaa
liikkuu
loon
m
mais
miks
muuttuu
männiit
noisoot
noistii
näyttäät
paikat
paremp
pellot
puijen
puulees
see
sille
tihemmäs
tulla
vast
vei
välimittee
yhel
Inmihiin
Mil
Suur
eli
elokkahist
kartaas
kiini
kois
kolmas
kummast
lumi
maas
maha
massiina
metraa
muskuli
mää
nämät
näytti
omat
ossaa
pool
pää
saat
sata
seisoot
siimeniä
sissee
trenki
tuu
tätä
ussian
uu
voimakas
vähemmän
väkkiä
Enstää
Inmihisen
Jermakka
Leonti
Meil
Min
SSSRn
Samoi
ajoil
alt
avittaa
enstää
heist
hyvät
kallooja
kannen
katsomaa
kerkiäst
kova
kuuli
kyläs
käsi
käyp
lensi
lentäät
läkäisiit
metsiis
metsä
mil
mist
mokompia
monikas
neljä
nii
näämmä
omast
pantii
parvees
poolet
sanoil
sattaa
suuri
suuria
syykin
syyvät
tuhatta
tulliit
tuuvat
uijuu
voittiaa
voittiaat
vuutaa
Hyvä
Ilman
Korotajev
See
Ville
aineet
anna
arvata
elokkahil
hyvin
kasvattaa
kasvon
koiran
kuvatettu
käel
käi
linnan
lämmää
matkaa
metsiin
metsän
mäen
nosti
näkkyyt
ojan
oven
paras
paremmast
poojasaas
puuttuu
pääs
rovva
saaukkia
sanat
silmiä
stantsial
syänmuna
taivas
tiiystää
toiseen
toisest
tuumais
tye
valkiat
vihma
viittää
yhenlain
yht
Kaks
Kovast
Mont
Noisi
Näyttäkää
On
Talonpoika
Tämä
Upraƶnenija
Yks
elokkahan
etti
henkäämmä
huukuus
hännee
ikkunast
inmihisille
istuu
itä
joutuut
kaikille
kaikist
kaikkiin
katso
katsokaa
katsomma
kautta
kenkää
kerraas
kerta
keväest
ki
kuuluu
kylmäst
laahittu
loonto
löi
maailman
maksaa
marakatit
meri
mit
mäet
määmmä
nahka
oikiaa
paha
paikast
pannoo
poolees
päälys
päätä
suu
suuremp
suuriin
syyttää
tapahtuu
teen
tehhooi
teille
toisiin
tunnin
valmis
vastajaa
veest
yhest
yhtperrää
yksintää
şaaran
Afrikan
Gavros
Heijen
II
Kesäl
Laatikaa
Läätkää
Maksimov
Mis
Mokkooma
Niis
Tiijustakkaa
Tuulen
VanLin
Vet
elokkahhiin
emän
etemmääl
että
gromkogovoriteli
hänes
ihmiset
ikkunan
ilmahtuut
jalal
jalkoin
joonet
joutuu
karttaa
kasvatettaa
kasvoi
kesä
kirjan
kohis
konskaa
kukat
kuus
kyllää
kylä
kylän
kymmän
laskiis
lentelööt
loitse
läkäjää
maat
masştaaba
merkitty
milläin
mitälee
mänivät
näkyi
ommia
osas
paamma
paksu
pietää
pilvet
pohjaas
pohjan
poikoi
puuttuut
päähä
päässä
rannaal
saant
seas
senenperäst
tappaa
tarkast
teetä
teil
toi
tuup
tyys
töötä
vesselä
vii
väen
vähittee
väki
ätti
öö
Joka
L
Oblomovan
Paavoi
Paavoin
Pankaa
Seel
Sen
Siint
Suuret
Taas
Tuuli
aikana
certeƶaas
elloa
etsiit
heijet
heppoin
hervii
hervittävä
hipjän
huukun
huult
hänelt
ilmahtuu
inmihissiin
ittää
jaloil
jääp
kaikkiis
kartta
kattaa
kerkiälihhaa
kirja
kislorodia
kohojaat
kummiis
kurraa
kuvas
leenöö
likemmäs
linna
loppui
luita
länsi
maijen
miltaisee
minen
mörnää
nenän
noisemma
noissa
näimmä
näky
oikia
ojat
omil
osan
ota
ottaat
paikkois
paistaa
pakkoo
pantu
paperin
piini
pitkin
pitän
piättyi
poojezdan
puuleel
päivyttä
pääsöö
saaukin
sama
sannoot
sm
soo
sorriat
suuhu
suurt
syyvvä
tahtoi
taitaa
tehkää
tiisi
toittiaat
totta
tropiceskois
uijuut
uut
vait
valkian
vihmaa
väet
välistää
Ennen
Ensimäin
Gavroş
Hyväst
Hänel
JA
Kiiree
Kirjuttakkaa
Ko
Minen
Mist
Moskovaa
Niijen
Niitä
Otamma
Otti
SANAT
Tihtii
Välimittee
elokkaat
elämää
erittäät
etsii
hampahat
haukkui
hiinot
ikkunaa
järvet
kerkiä
kevät
kirjuttaa
kättee
kävvä
lopen
luuti
läntee
modeli
mokompaa
monikkahan
monikkahat
munnia
muut
määt
näyttiää
ohto
oikiast
okeanan
omas
otetaa
otsa
pahhain
plaanua

Comments