Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

020 Hä­vet­tää­kö köy­hyys?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 3.9.2012 13:16

Maa­il­man rik­kain nai­nen, aust­ra­li­alai­nen kai­vos­ku­nin­ga­tar Gi­na Ri­ne­hart, jon­ka va­ral­li­suus on 24 mil­jar­dia eu­roa, on käy­nyt hyök­käyk­sen köy­hiä vas­taan.

– Jos olet ka­teel­li­nen niil­le, joil­la on ra­haa, älä vain is­tu ja va­li­ta. Juo ja pol­ta vä­hem­män ja tee enem­män töi­tä, hän suo­mi kai­vos­te­ol­li­suu­den am­mat­ti­jul­kai­sus­sa.

Osan­sa ar­vos­te­lus­ta sai myös Aust­ra­li­an kes­kus­ta-oi­keis­to­lai­nen hal­li­tus. Hal­li­tuk­sen pi­täi­si alen­taa mi­ni­mi­palk­kaa ja ve­ro­ja, muu­ten Aust­ra­lia pää­tyy Krei­kan tiel­le. Ri­ne­har­din kom­men­tit sai­vat kui­ten­kin täys­tyr­mäyk­sen hal­li­tuk­sel­ta.

– Täl­lai­set lau­sun­not louk­kaa­vat nii­tä mil­joo­nia aust­ra­li­alai­sia, jot­ka käy­vät työs­sä ja mak­sa­vat las­kun­sa, moit­ti val­ti­ova­rain­mi­nis­te­ri Way­ne Swan.

Läh­de:
– STT / Uu­tis­vuok­si 2.9.2012

Mi­ten tääl­lä meil­lä hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa Suo­mes­sa, jos­sa joit­ten­kin ti­las­to­jen mu­kaan köy­hyys­ra­jan ala­puo­lel­la elää noin 700 000 hen­ki­löä? Vuon­na 2010 EU-mää­ri­tel­män mu­kaan Suo­mes­sa on 900 000 köy­hää tai syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa.

Siis, köy­hiä on myös Suo­mes­sa:

– Niin, mi­tä miel­tä ol­laan tääl­lä kes­kus­te­lu­pals­tal­la?

Pi­täi­si­kö Suo­men köy­hien hä­ve­tä köy­hyyt­tään? Häi­rit­se­vät­kö he mui­ta yh­teis­kun­nan jä­se­niä ja voi­si­ko tul­la Suo­mes­sa vas­taa­van­lai­sia “hyök­käyk­siä” köy­hiä koh­taan rik­kail­ta? Niin, puo­lus­tai­si­ko köy­hiä Suo­men ny­kyi­nen val­ti­ova­rain­mi­nis­te­rim­me?


Comments