Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

022 Pie­ta­ri ai­koo hel­pot­taa vii­su­min saan­tia

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 19.12.2016 9:28

Pie­ta­ri anoo Pu­ti­nil­ta kol­men vuo­ro­kau­den vii­su­mi­va­paut­ta kai­kil­le ul­ko­maa­lai­sil­le.

Asi­as­ta ker­to­vat niin Kou­vo­lan Sa­no­mat 14.12.2016 kuin myös Uu­tis­vuok­si 18.12.2016 “Pie­ta­ri ha­lua ul­ko­maa­lai­sil­le kol­men päi­vän vii­su­mi­va­pau­den.”

72 Tun­nin Vii­su­mi­va­paus

Pie­ta­rin kau­pun­ki toi­voo kau­pun­kiin 72 tun­nin vii­su­mi­va­paut­ta kai­kil­le ul­ko­maa­lai­sil­le. Mo­lem­mat pa­kal­lis­leh­det viit­taa­vat Ve­nä­jän Fon­tan­ka-leh­den Uu­tis­si­vus­toon.

Pie­ta­rin kau­pun­ki ha­lu­aa eri­tyi­sa­lu­eek­si, jos­sa ei vaa­di­ta vii­su­mia al­le kol­me vuo­ro­kaut­ta kes­tä­vil­tä vie­rai­luil­ta. Pie­ta­riin ei tääl­lä het­kel­lä vaa­di­ta vii­su­mia al­le kol­me­vuo­ro­kaut­ta vii­py­vil­tä ris­tei­ly­mat­kus­ta­jil­ta.

Fon­tan­kan mu­kaan Pie­ta­ri toi­voo, et­tä vii­su­mi­va­paus laa­jen­ne­taan kos­ke­maan kai­kil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä saa­pu­via ul­ko­maa­lai­sia. Si­ten se kos­ki­si esi­mer­kik­si Suo­mes­ta saa­pu­via Al­leg­ro-ju­nan mat­kus­ta­jia.

Fon­tan­kan mu­kaan Pie­ta­ris­sa on tä­nä vuon­na käy­nyt noin seit­se­män mil­joo­naa mat­kai­li­jaa. Vii­su­mi­va­paus oli­si Pie­ta­ril­le erit­täin tär­keä vuo­den 2018 jal­ka­pal­lon MM-ki­so­jen ai­ka­na.

Vla­di­vos­tok.

Vla­di­vos­tok. Tuul­ten ja aal­to­jen kau­pun­ki
Владимир Цветков – Песня про Владивосток

Kan­sain­vä­li­nen sa­ta­ma Vla­di­vos­tok on saa­nut eri­tyi­sel­lä pre­si­den­tin ase­tuk­sel­la mah­dol­li­suu­den myön­tää ul­ko­maa­lai­sil­le säh­köi­nen vii­su­mi. Han­ke “va­paa me­ri­sa­ta­ma” al­kaa toi­mia en­si vuon­na. Fon­tan­ka leh­den mu­kaan Pie­ta­ri ajaa asi­aa saa­dak­seen sa­man­lai­sen käy­tän­nön myös Pie­ta­riin.

Tääl­lä ta­val­la tie­ten­kin ava­taan tu­ris­teil­le port­ti niin idäs­tä kuin län­nes­tä.

Mat­kai­li­joi­den Mää­rä Pie­ta­riin

Uu­sim­pien ti­las­to­jen mu­kaan tä­nä vuon­na Pie­ta­ri on saa­nut 7 mil­joo­naa tu­ris­tia, jos­ta vain 3,1 mil­joo­naa ul­ko­maa­lai­sia. Vii­me vuon­na ko­ko­nais­mää­rä oli 6,5 mil­joo­naa. Pie­ta­rin vä­ki­lu­ku Росстатаtin mu­kaan 1. tam­mi­kuu­ta 2016 oli 5’225’690.

Täm­möi­siä kuu­lu­mi­sia vii­su­mi­va­pau­des­ta Ve­nä­jäl­tä päin. Mie­len­kiin­tois­ta mi­ten asi­at ete­nee. Myön­tää­kö pre­si­dent­ti Pu­tin Pie­ta­ril­le täl­lai­set mah­dol­li­suu­det?


Comments