Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

004 Vii­su­mi kal­lis­tuu

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 30.1.2014 21:34

Vii­su­min myön­tä­mi­sen pal­ve­lu­mak­su Ve­nä­jäl­lä nou­see 21 eu­ros­ta 25 eu­roon al­ka­en 3 hel­mi­kuu­ta 2014. Näin päät­ti Suo­men ul­ko­mi­nis­te­riö.
– Asi­as­ta ker­too IN­TER­FAX. RU 26.01.2024 Mos­ko­va.

Näin ker­too Ve­nä­jän Uni­on of Tra­vel In­dust­ry vii­ta­ten vii­su­mi­kes­kuk­seen Suo­mes­sa. PCT-ra­por­tis­sa kui­ten­kin ker­ro­taan, et­tä pal­ve­lun ja kon­sul­toin­nin li­sä­mak­suis­ta va­pau­te­taan kaik­ki etuoi­keu­te­tut ha­ki­ja­ryh­mät il­moit­taa por­taa­li “In­ter­fax-mat­kai­lu”.

Pal­ve­lu­mak­sun nou­suun to­den­nä­köi­sin syy on kal­liit oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­set kai­kis­sa Suo­men kon­su­laa­teis­sa Ve­nä­jäl­lä: Mos­ko­va, Pie­ta­ri, Mur­mansk, Pet­ros­koi“, ker­too”PCT".

– Tu­ris­tit joi­den asi­akir­jat on jo otet­tu kä­sit­te­lyyn vii­su­mi­kes­kuk­sis­sa ei tar­vit­se mak­saa yli­mää­räis­tä 4 eu­roa, vaik­ka hei­dän mat­ka ta­pah­tuu 3. hel­mi­kuu­ta jäl­keen".

Etuoi­keu­tet­tui­hin ha­ki­ja­ryh­miin kuu­lu­vat to­den­nä­köi­ses­ti kaik­ki bis­nes­hen­ki­löt ja muut vi­ral­li­set asi­ak­kaat, jo­ten pal­ve­lu­mak­sut kal­lis­tu­vat si­ten vain ta­val­li­sil­le mat­kai­li­joil­le.


Comments